weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Vojtěcha za kostelem sv. Václava ve Šluknově

Na místě bývalého hřbitova severně od kostela sv. Václava ve Šluknově stojí na nepůvodních místech trojice soch. Vlevo je to sv. Vojtěch.

Sochy sem byly postupně přeneseny z původních frekventovaných míst na území města, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Všechny jsou součástí kulturní památky – areálu kostela, ale mají každá vlastní záznam v Památkovém katalogu:

Pískovcová socha sv. Vojtěcha ze 2. poloviny 18. století znázorňuje světce oděného v rouchu s bohatě zřasenou draperií, s mitrou na hlavě a v levé ruce držícím pádlo. Byla umístěna na hranolovém podstavci s profilovanou hlavicí i patkou a s nápisovým polem na přední straně. Na nové místo byla přenesena kolem roku 1986.

Záznam obsahuje odkaz na restaurování sochy v roce 1985, které provedli restaurátoři J. Vitvar a Petr Vitvar.

Info je na můj vkus skoupé a nepřesné – není citován nápis z přední strany soklu a vůbec není zmíněna skutečnost, že na zadní straně soklu je zdobná kartuše (třapce vespod, mašle na horním okraji) s dalším nápisem. A proč je pozůstatek kovové skoby právě na této straně soklu, když lucerna se věšela zpředu?

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého za kostelem sv. Václava ve ŠluknověHässlerův sloup (zádušní svítilna) v Horním Slavkově >>
Tagy