weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Josefu Vohradskému na základní škole J. Vohradského v ulici Tomáše Garrigue Masaryka v Šluknově

Na fasádě základní školy v ulici Tomáše Garrigue Masaryka v Šluknově je umístěna pamětní deska Josefu Vohradskému.

Dle Šluknovských novin z června 2014 je deska na nepůvodním místě:

V článku je řečeno, že byla odhalena 15. září 1946 na šluknovské sokolovně, kdy Josefa Vohradského město jmenovalo svým čestným občanem in memoriam. Pamětní desku zhotovila dílna pana Michalíčka.

Ve Šluknovských novinách z června 2018 je v citacích z Městské kroniky za rok 1946 uvedeno „Založen byl divadelní spolek „Seveřan“ a tělovýchovná jednota „Sokol“ uspořádala 15. 9. 1946 veřejné cvičení, při kterém umístila na sokolovnu pamětní desku řídícímu učiteli Josefu Vohradskému, který učil na obecné škole v letech 1926 až 1935 a 6. 12. 1943 byl umučen okupanty.

Josefu Vohradskému je věnována část diplomové práce Historie obyvatelstva Šluknova a její začlenění do výuky zeměpisu na ZŠ Šluknov Bc. Martina Vyšohlída z roku 2017:Doplněno na web Spolku pro vojenská pietní místa.

Series Navigation<< Socha Milník Dolní Poustevny v Dolní PoustevněSocha Piety v Chrastné >>
Tagy