weby pro nejsevernější čechy

Pomník – obelisk Christine v parku v Zahrádkách

V zámeckém parku v Zahrádkách mimo hlavní trasu, po níž vede červená turistická značka v souběhu s Naučnou stezkou NPP Peklo, stojí nad ve skalním masivu vytesaným „bytem“ jehlancový pomník.

Na hřbetu skaliska, porostlém travou, stojí na základně čtvercového půdorysu pomník, skládající se ze spodního kvádru, zdobeného na bocích rytým zrcadlem s ozdobným rámem se zdůrazněnými rohy, a obelisku tvaru jehlanu. Jeho spodní hrana je mírně zkosena, aby dosedla na profilovanou lištu kvádru. Zhruba v jedné třetině shora je jehlan předělen hladkým rámem. Pod ním jsou na bocích ryté obrysy zrcadel se zaoblenou horní hranou. Na čelní straně je zrcadlo vystouplé, dole s prověšenou girlandou, „provlečenou“ kruhy v rozích. Nahoře je girlanda vedena po hraně zrcadla a stočena do oblouku. V ploše je nápis CHRISTINE. Nad rámem je patrné místo, kde byla vsazena deska, připevněná do šesti otvorů.

Našel jsem o pomníku jednu jedinou zmínku zde -> v dokumentu Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy:

Empírový památník s vytesaným jménem Christine. Pískovcový památník odkazuje na Marii Christinu (3. 5. 1751 – 22. 7. 1820), nebo její dceru (1784 – 1825).

Zřejmě se jedná o Marii Christinu hraběnku von Salm-Raifferscheid z Hainspachu (což je pro neznalé Lipová)! Co dělá její pomník tady, nemám tušení.

Dle tohoto webu jejímu otci, Leopoldu Antonu starohraběti Salm-Reifferscheidt z Hainspachu, bylo při jejím narození 54 let, a matce, Marii Karolině hraběnce von Dietrichstein, 29 let. Provdala se za Michaele Josepha Carla hraběte von Kaunitz 4. září 1769 v Praze. Měli spolu minimálně 8 synů a 3 dcery. Zemřela 22. července 1820 v Praze ve věku 69 let.

Jednou z jejích dcer byla Christina hraběnka von Kaunitz.

Series Navigation<< Pamětní deska Ladislava Lise v Pekelském údolíVejce – plastika Oblast chráněného ptactva u křižovatky silnic 15 a 9 v Zahrádkách >>
Tagy