weby pro nejsevernější čechy

Busta Dr. Johanna Josefa Nehra ve vstupu do pavilonu Křížového pramene v Mariánských Lázních

U vstupu do pavilonu Křížového pramene na konci lázeňské kolonády (Maxima Gorkého) v Mariánských Lázních stojí busta Dr. Johanna Josefa Nehra.

Pomník je památkově chráněn jako součást celé kolonády.

8.května 1752 se narodil v Teplé zakladatel Mariánských Lázní Josef Jan Nehr. Historikové jej nazývají medicínským otcem Mariánských Lázní. Studoval na pražské Karlově univerzitě, kde v roce 1778 promoval. … Zásluhou zdejšího lékaře A. Danzera byla roku 1857 na počest celoživotnímu neúnavnému úsilí Dr. Josefa Johanna Nehra odhalena ve sloupové hale Křížového pramene bronzová busta, jenž je dílem Emanuela Maxe z Prahy, do bronzu byla odlita Burgschmidem v Řezně, na které je napsáno: Johann Josef Nehr – medicinský zakladatel lázní.
A v roce 1866 nazvaly Mariánské Lázně po Dr. J. J. Nehrovi uličku, kde postavil svůj slavný lázeňský dům Zlatá koule.

Podrobně o pomníku zde ->

Series Navigation<< Pomník Karla Kašpara Reitenbergera u Zpívající fontány v Mariánských LázníchBusta Petra Hapky u Zpívající fontány v Mariánských Lázních >>
Tagy