weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána na Kostelním vrchu v Mimoni

Na Kostelním vrchu v Mimoni, respektive na schodišti z křižovatky Mírové a Nádražní ulice ke kostelu svatých Petra a Pavla v Mimoni se nachází cosi jako místní lapidárium. Při stoupání vzhůru se po levé straně u schodiště nachází socha svatého Floriána.

Soubor sedmi soch je jedním ze zastavení místní Poutí cesty. Stručné info lze tedy najít v příslušném letáku:

Pozdně barokní dílo po roce 1750. Figura s helmicí na hlavě je umístěna na vysokém podstavci s charakteristickým atributem putýnky vylévající vodu na požár. Na jedné straně podstavce je znázorněna scéna ze života sv. Augustina. Druhý reliéf byl věnován českému poustevníkovi sv. Ivanovi od řeky Berounky. Opravováno v 80. letech 20. století.

Více informací lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Socha byla postavena neznámým dobrodincem někdy v rozmezí let 1750 až 1780. Autor není znám. Na přední straně podstavce scéna ze života sv. Augustina, na zadním reliéfu je zobrazen český poustevník sv. Ivan ve své jeskyni u Svatého Jana pod Skalou.

Mimoňská socha se tradičnímu pojetí patrona hasičů poněkud vymyká – chybí jí u nohou hořící domek, má pouze putýnku v pravé ruce.

Socha byla restaurována v roce 1851, dále v letech 1878 a 1901. Všechny opravy byly hrazeny ze sbírek a přímými dárci. Poslední renovace a konzervace sochy se uskutečnila roku 2011 a realizoval ji restaurátor Jan Fedorčák z České Lípy.

Původní evidenční list památky (kostela sv. Petra a Pavla):

Socha svatého Floriána na hranolovém, volutami zapřeném soklu se segmentovou římsou a vyžlabeném podstavci. V životní velikosti, v kontrapostu levé nohy, ve vojenském kroji. V pravé ruce drží vědro. V čele soklu silně zvětralý, téměř nečitelný reliéf, asi sv. Mikuláš. Pískovec. Plastika i sokl narušeny mechanickými zásahy i povětrnostními vlivy. Restaurovat.

Series Navigation<< Socha svaté Kateřiny na Kostelním vrchu v MimoniKaple pro sochu Panny Marie na Kostelním vrchu v Mimoni >>
Tagy