weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Dvořákově ulici v Novém Boru

V blízkosti kruhového objezdu na náměstí Míru v Novém Boru, v ulici Dvořákova, stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha vypadá moderně, zachovale, a to je asi tak všechno, co se dá konstatovat. Zmínku jsem o ní nikde nenašel, tudíž nemohu potvrdit či vyvrátit svou domněnku. Jednoduchý sokl ve tvaru kvádru s s horní římsou nese klasicky ztvárněného světce v rouchu s biretem na hlavě a velkým křížem v náručí.

O soše není ani čárka ani v knize Památky Nového Boru.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v Dolních ZálezlechSocha Bojovníka na kruhovém objezdu na třídě T. G. Masaryka v Novém Boru >>
Tagy