weby pro nejsevernější čechy

Pomník Maxe Dvořáka v Očkově ulici v Roudnici nad Labem

V parčíku před Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem u Očkovy ulice stojí pomník Maxe Dvořáka.

Pomník je věnován českému historikovi umění Maxovi Dvořákovi (1874-1921).

Narodil se v Roudnici nad Labem, na přelomu 19. a 20. století vystudoval, následně odborně působil na univerzitě ve Vídni. Proto je Dvořák vedle Aloise Riegla, Franze Wickhoffa a dalších považován za čelného představitele tzv. vídeňské školy dějin umění, jež zásadním způsobem určila, jak bylo historické umění ve 20. století ve střední Evropě zkoumáno i chráněno. Dvořák rozvíjel výzkumné principy vídeňské školy novým způsobem a k jeho uměleckohistorickému bádání se historici umění obraceli a stále obracejí i 100 let po jeho předčasné smrti v roce 1921.

Pro zmatení – na roudnickém hřbitově byl pochován Max Dvořák (1843-1909), archivář z roudnického zámku, otec slavného historika umění ve Vídni Maxe Dvořáka.

O pomníku samotném, jeho původu a tvůrci nejsem schopen najít nikde nic. Sice je u něho „informační cedulka“ s QR kódem a popisem, který se pomníku netýká. Co je přístupno pomocí QR kódu nevím, protože obsah je přístupný pouze se zakoupenou vstupenkou okruhu Roudnice v proměnách staletí. Jediná zmínka o pomníku je k dispozici cizojazyčně v souvislosti s tím, že mu nějakou dobu dělal společnost pomník Josefa Hory – Dvořákova busta byla údajně v roce 1999 ukradena.

Na zděném bíle omítnutém sloupu je v přední části na vyčnívající desce umístěna kovová busta Maxe Dvořáka, dole pod ní je na zlacené destičce jeho jméno. Víc ani ťuk.

Series Navigation<< Pamětní deska Franze Clara v JanověTyršův kámen v Tyršových sadech v Roudnici nad Labem >>
Tagy