weby pro nejsevernější čechy

Pomník Václava Paříka na Paříkově náměstí v Třebenicích

V parčíku na Paříkově náměstí v Třebenicích před místní základní školou stojí pomník Václava Paříka.

Pomník, který je tu dnes k vidění, je náhradou – ten původní zanikl v době okupace našich zemí za druhé světové války.

Původní pomník byl postaven zásluhou besedy Dobrovský v Praze. Pomník jest dílem akademického sochaře Emanuela Kodeta z Prahy. Kamenickou práci dělal J. Vobořil z Kralup. Základní kámen byl položen dne 23. května roku 1921. Pomník byl odhalen dne 3. června roku 1923. Stál 23 000,- Kč, okolní úpravu schodiště a zábradlí provedl Vobořil nákladem obce asi 6 000,- Kč. Socha byla za okupace Němci stržena. Několik částí sochy, včetně hlavy, bylo zachráněno a je uschováno na MěÚ. Poblíž místa původního pomníku je dnes umístěna busta MUDr. Václava Paříka.

MUDr. Václav Pařík byl český vlastenec a buditel druhé poloviny 19. století, byl činný i mimo rámec města v řadě spolků, které podporovaly cíle české menšiny na severu Čech.

Ačkoliv Třebenice leží v Českém středohoří, zápasili zde v 19. století rovněž Češi a Němci o to, kdo bude mít „navrch“. Na rozdíl od pohraničí zde byly síly poněkud vyrovnanější. „Českou stranu“ vedl MUDr. Václav Pařík, „německou stranu“ MUDr. Titta. Z aktivity Václava Paříka vzniklo již v roce 1872 třebenické muzeum, díky němuž zazářili Třebeničtí na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 a Národopisné výstavě tamtéž v roce 1895.

Najít něco smysluplného o současném pomníku není jednoduché – jen a pouze web místního sboru dobrovolných hasičů uvádí, že „Autorem je terezínský sochař L. J. Pavel, postaveno roku 1953. Deska imituje původní, jejíž originál se nalezl, nyní je uložen na MěÚ.“

Na desce, umístěné na čelní straně soklu pod bustou, je nápis: Konej každý z nás / poctivě svou / vlasteneckou povinnost / a zvítězíme! / V. Pařík / Zde stál pomník / MUDr. Václava Paříka / zachránce česských / Třebenic, / který byl za doby okupace / nacisty zneuctěn / a pak úplně zničen.

Series Navigation<< Socha svatého Antonína Paduánského u rybníka v Dlažkovické ulici v TřebenicíchPamětní deska Ladislavu Kubíčkovi na faře v Třebenicích >>
Tagy