weby pro nejsevernější čechy

Socha Tajemství u základní školy v Písečné ulici v Chomutově

Před budovou základní školy na sídlišti Písečná v Chomutově je umístěna socha Tajemství.

Ve specializované databázi sochařských děl:

Název: Tajemství
Autor díla: Václav Kyselka (1921–2017) – hlavní autor, Vratislav Štelzig (*1933) – architekt
Investor: Konstruktiva, Ústí n. L., Leninova 940
Skulptura je instalována na nižším soklu v ploše veřejné zeleně mezi budovou nákupního střediska a školou.
Realizace: 1985
Výška: 140 cm
Šířka: 152 cm
Hloubka: 95 cm
Materiál: pískovec – travertin
Skulptura má drobná mechanická poškození. Povrch díla je znečištěn prachovými depozity, mechem a lišejníky.

V knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013) se o soše píše jako o Dívčím tajemství:

Sousoší Dívčí tajemství od Václava Kyselky najdeme na sídlišti Písečná před školním areálem naproti bronzové soše Mateřství. Její architektonickou podobu – podstavec a umístění – navrhl ústecký architekt Vratislav Štelzig, který se podílel na projektech celé řady staveb i umístění dalších soch v Chomutově. Vlastní pískovcovou sochu provedl v roce 1982 akademický sochař Václav Kyselka.

Narodil se 21. června 1921 v Šaraticích na Moravě. UMPRUM studoval v letech 1939 až 1946. Po absolutoriu odešel pracovat do severních Čech. Většinu života pak strávil v Teplicích. V roce 1953 zvítězil v soutěži na památníky osvobození v Litoměřicích. Výrazně se specializoval na symbiózu výtvarného umění a architektury. Jeho díla se uplatnila v nové výstavbě v Ústí nad Labem a v Chomutově. Jsou rovněž umístěna v galeriích v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem. Mimo sochu Venuše na fontáně ve střední části Palackého ulice pod lékárnou v Chomutově můžeme najít Kyselovy sochy v Ústí nad Labem – Mateřství (1965) pomník Beethovena v Teplicích (1973), sousoší Učitel a žák ve škole v Oseku (1980), Voda a Léto v Bílině (1981), Budoucnost v Žalanech (1981), reliéf Město v Teplicích (1982), Žena s růží v Ústí nad Labem (1983), Mateřství na sídlišti Luna v Teplicích (1983).

Series Navigation<< Kámen před domem čp. 1141 v ulici Osvobození v JirkověSocha Mateřství u domu čp. 5306 na sídlišti Písečná v Chomutově >>
Tagy