weby pro nejsevernější čechy

Sousoší svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána ve Velkém Šenově

Na rohu travnaté plochy u kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově stojí mohutné sousoší svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána, doplněné několika anděly.
Je to poněkud zvláštní. O mnohých sochách, které člověk mine bez povšimnutí, se dají najít vcelku rozsáhlé texty. Naproti tomu artefakt nebývalé velikosti a mnoha zvláštních architektonických prvků se dočká v Památkovém katalogu všeho všudy 3 řádků:

Pískovcové sousoší zhotovil dle nápisu na zadní straně soklu Johann Georg Riedl roku 1728, jeho objednavatelem byl Zacharias Paul. Sousoší tvoří sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, sv. Floriána a dvou andělů, obklopeno je balustrovým zábradlím.

Ani strejda Google není o moc sdílnější. Jak Památkový katalog zmiňuje, sousoší není na původním místě (1987 – transfer, sousoší bylo přemístěno na základě rozhodnutí ONV Děčín, č. jedn. 1531/404,5/87-Kl, ze dne 21.12. 1987). Pár historických foto, jak vypadalo původně, k vidění zde ->

Poměrně nedávno prošlo sousoší restaurátorským zásahem, kdy nabylo opět důstojné podoby (chyběly vázy). III. etapa restaurování skončila v roce 2018. Díky této skutečnosti a zveřejnění restaurátorského záměru MgA. Jana Brabce lze citovat podrobnosti:

Socha sv. Jana Nepomuckého

Mohutná socha světce stojí na obláčcích v mírném kontrapostu na levé noze. Kříž s Kristem drží oběma rukama a má jej opřený na levém rameni. Sv. Jan Nepomucký je zobrazen jako kanovník, tedy oblečen v albě, rochetě, klerice a kanovnickém pláštíku (mozetta) s biretem. Janova svatozář je obvyklá s pěti hvězdami, v ruce drží kříž a je zobrazen bez palmety.

Socha byla v minulosti výrazně mechanicky poškozena. Při opravě v roce 1982 byla slepena. Přibližně v dolní třetině slepená část je fixována kramlemi, které jsou přetmeleny. Rozlámaný kříž
byl slepen cca z osmi či více částí a dnes je fixován ze zadní strany kovovými trny (mosaz?). Svatozář je novodobá, tepaná měděná beze stop po zlacení.

Podstavec

Na mohutném hranolovém podstavci stojí na obláčku socha sv. J. Nepomuckého. Sokl je kryt profilovanou římsou. Na čelní straně je umístěn reliéf s vyobrazením mostu skupinou čtyř vojáků, kteří mezi sebou mají J. Nepomuckého.

Ze zadní strany dříku jsou texty –

Přepis textu na hlavním soklu:

Erexit Zach Paul
Sculpsit J.G.Riedl
1728
Renovavit C.Ott
Sumptibus
Dominici Liebisch
1858
Renov. J.Bazant
1936
PŘEMÍSTILI A RESTAUROVALI
1983
M.ZENTNER i J.ŠIMŮNEK
J.G.Riedl.
1728:

Přepis textu na spodním soklu:

Renov.unter A. Hűller 1936.

Po stranách dříku jsou voluty, na kterých sedí andílci držící pěticípé hvězdy (původně sloužící jako lampy). Pod římsou na čelní straně soklu je zatmelený otvor pro oko či hák, který původně nesl kamenný erb dnes zatím neidentifikovaný. Vysoká patka je po obvodu zdobena kanelurou s vloženými píšťalami. Podstavec stojí na třístupňovém žulovém schodišti, které se zadní stranou přimyká k žulové zídce.

Andílci na volutách

Andílci nesoucí hvězdy-lampy, jsou zobrazeny jako dítka s křídly a rouškou okolo beder.

Postavy dítek sedících po stranách na volutách vykazují obdobné povrchové poškození jako ostatní části. Postava nejsou výrazněji mechanicky poškozeny. Kamenné hvězdy, které dítka drží,
původně sloužily asi jako lampy a vyhloubený otvor byla zakryt sklem rovným či vypouklým umístěným v rámu, nejspíše kovovém, po kterém se dochovaly na okrajích otvory pro čepy.

Schodiště

Schodiště třístupňové, jeho zadní strana se přimyká k zídce. Stupně jsou zhotoveny ze žuly s jednoduchým oblounem v profilu. Jednotlivé bloky nejsou spojeny kovovými kramlemi.

Obelisk

Pískovcový obelisk byl restaurován v roce 2016, předmětem zásahu byla jeho demontáž ze statických důvodů, zajištění (konsolidace jednotlivých rozlomených částí, slepení, doplnění
chybějících částí v měkkém tmele (s ohledem na další kroky-jednoduché odstrojení) starší doplňky, převážně v horní části byly ponechány) a opětovné osazení.

A ještě zbývá kniha místní znalkyně, věnující se historii regionu a církevním památkám – v roce 2001 vydalo okresní muzeum Děčín doprovodný katalog výstavy Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku. Tehdy se ještě autorka jmenovala Nataša Brejchová-Steinová. V přehledu svatých Janů je samozřejmě řeč i o Velkém Šenově:

str. 32: Roku 1728 objednal Zacharias Paul u sochaře Johanna Georga Riedela z Chabařovic zhotovení sousoší svatého Jana Nepomuckého, Václava a Floriána. Jan stál na vysokém soklu s reliéfem, zachycujícím chvíli po jeho svržení z mostu. Patu soklu doplnili po bocích dva andílci s hvězdami, posedávající na volutách. Centrální sousoší obkroužila kamenná balustráda s dvojicí váz, svatým Václavem a Floriánem a dvěma pilony, ovinutými květinovou girlandou, přidržovanou na špici andílky.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v Jiřetíně pod JedlovouSocha sv. Barbory u Kvítkova >>
Tagy