weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Karla Knittla na domě čp. 248/16 na Masarykově nábřeží v Praze

Na nábřeží Vltavy na spolkovém domě Hlahol čp. 248/16 na Masarykově nábřeží v Praze je umístěna pamětní deska Karla Knittla.

Specializovaný web pražských pamětních desek uvádí:

Na domě čp. 248 na Masarykově nábřeží 16 Praha 1, kde působil tradiční pěvecký sbor Hlahol, je bronzová pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„Na paměť o Hlahol zasloužilého Karla Knittla sbormistra v letech 1877-90 a 1897-1903 *1853 –+1907“.

Deska je kulturní památkou:

Bronzová obdélná pamětní deska s reliéfem Karla Knittla, sbormistra pěveckého spolku Hlahol.

Pamětní deska obdélná, šířková, skulpturálně nápisová. V levé části text. V pravé část reliéf s mužskou podobiznou (busta) vsazený do zahloubeného oválu. Text zní: NA PAMĚŤ O HLAHOL ZASLOUŽILÉHO KARLA KNITTLA SBORMISTRA V L. 1877-90 A 1897-1903. pod portrétem: 1853-1907.

architekt Josef Fanta, sochař Čeněk Vincenc Vosmík  / vznik 1927 / výška 55 cm, šířka 102 cm

Hlahol byl ve své době nejslavnějším a nejprestižnějším zpěváckým spolkem v Čechách, Knittl byl jeho sbormistrem dlouhá léta. Vystudoval v Praze varhanickou školu a rovněž na ní vyučoval. Byl i ředitelem pražské konzervatoře. Je pohřben na Olšanech.

Series Navigation<< Pamětní deska Bedřicha Smetany na domě čp. 248/16 na Masarykově nábřeží v PrazePomník založení zoologické zahrady v Liberci >>
Tagy