weby pro nejsevernější čechy

Socha císaře Josefa II. v Kunraticích u Cvikova

Uprostřed návsi v Kunraticích u Cvikova stojí krásně zbarvená litinová socha císaře Josefa II. z roku 1882. Místní občané na ni vybrali a zakoupili ji na památku lidem oblíbeného císaře, který tuto ves také navštívil.

V obci Kunratice u Cvikova vás na první pohled upoutá krásná litinová plastika habsburského císaře Josef II. S využitím internetu a informací na obecní vývěsce je o soše a její historii možno poskládat následující:

DSC_2990.JPG

Císař Josef II. byl mezi ostatními Habsburky, kteří v českých zemích vládli, výjimečným panovníkem. Jeho reformní snahy vrcholící tolerančním patentem vydaným roku 1781 a zrušením nevolnictví mu zaručili značnou oblíbenost mezi lidmi. Tu posiloval i svými inspekčními cestami po českém venkově. Vypráví se, že rád chodil v přestrojení a venkovany obdarovával mincí. Lidé ho začali vnímat jako osvoboditele a zastánce utiskovaných. Zvláště severní Čechy byly známé svou slabostí pro císaře. Pro jejich oddanost se této části monarchie říkalo „Josefova země“. Obliba Josefa II. v severočeském pohraničí byla dána také tím, že císař zdejší kraj navštívil brzy po vpádu pruských vojsk roku 1779. Tehdy nejen osobně dohlížel na obranu, ale i obdaroval penězi nejvíce utrpivší vesnice. V té době pravděpodobně (udává se 16. 9. 1779) zavítal také do Kunratic.

Pořízení pomníku inicioval tehdejší starosta obce Josef Grohmann. Díky němu a dobrovolným příspěvkům místních občanů byla socha slavnostně odhalena na zahradě zdejší školy 18. června 1882.

Spodní část byla tvořena třemi kamennými stupni a podstavcem s římsou z Hochwaldského pískovce. Na něm stála pobronzovaná socha v životní velikosti, vytvořená z litiny. Josef II. je zvěčněn v dobové uniformě a v levé ruce drží toleranční patent. Vpředu na podstavci byla mramorová cedule s nápisem „Nezapomenutelnému lidovému císaři Josefu II. Co bylo kdysi ze slepé zaujatosti na Tobě ušlechtilém spácháno, budiž potomky odčiněno“. Pod mramorovou tabulí byl malý kamenný štítek s nápisem „Zřízeno v roce 1882“. Část z tohoto původního pomníku byla nalezena při budování dětského hřiště v roce 2004.

Během 1. světové války se po českých zemích začala šířit nenávist k Habsburkům, a když válka skončila, vláda rozhodla, že budou odstraněny všechny pomníky, které souvisí s císařskou rodinou, aby se zabránilo zbytečným nepokojům. Kunratický pomník byl roku 1920 obestavěn prkny a 14. května 1923 byla socha odstraněna definitivně. Akce, předem nikde neoznámené, se účastnil velký počet místních. Socha byla přendána na alegorický vůz ozdobený věnci a následně odvezena na pozemek zdejšího rolníka Mittera (č.p. 146), kde socha nalezla své útočiště a postupně se na ni zapomnělo.

Oddělením kultury říšského místodržitelství bylo rozhodnuto v roce 1939 že všechny nevýznamné kovové busty, pomníky i sochy se odevzdají do 8. listopadu 1939 do sběru k rukám polního maršála Göringa. Jenže polovina obcí tento příkaz nedodržela, stejně jako Kunratice – socha císaře Josefa II najednou „zmizela“.

Po 2. světové válce byla opět objevena a umístěna do středu obce, kde stála jako kuriozita. V roce 1980 byla přemístěna do Okresního vlastivědného muzea v České Lípě, roku 1992 stála dokonce u motorestu s názvem „U císaře“ u bývalého nádraží v Kunraticích a až v roce 1996 se vrátila na své kdysi původní místo doprostřed obce.

cisar_josef.JPG

Series Navigation<< Alegorie ctností a sv. František Serafínský v MostěZbytky sousoší Dobrého pastýře ve Vysokém nad Jizerou >>
Tagy