weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Františka z Assisi v ulici Svatopluka Čecha ve Šluknově

Ve Šluknově v ulici Svatopluka Čecha nedaleko křížení s ulicí 17. listopadu stojí za plotem u domu čp. 772 socha sv. Františka z Assisi.

Jedná se o kulturní památku, má tedy záznam v Památkovém katalogu:

Socha sv. Františka z Assisi z roku 1762 se nachází v zahradě domu č.p. 772 jihovýchodně od náměstí. Socha je umístěna v bezprostřední blízkosti městské komunikace, ke které je otočena čelem, směrem k západu. Skládá se z vlastní sochy sv. Františka v životní velikosti na plintu a z hranolového soklu, který je osazen na podstavci s jedním schodnicovým stupněm. Socha světce stojící v předklonu ve výrazném kontrapostu s odlehčenou pravou nohou se sepjatýma rukama, ve kterých drží latinský kříž, jehož ramena jsou u krátkých břeven rozšířena. Levou rukou, ohnutou v lokti, přidržuje lebku. Světec je oděn do františkánského hábitu, kolem pasu má uvázáno provazové cingulum se třemi uzly (řádové sliby – symboly, chudoby, čistoty a poslušnosti) a růženec na levém boku. Hlava je mírně zakloněna, pohled směřuje vzhůru. Nad hlavou je umístěna kruhová pozlacená svatozář. Na rukou, na hrudi a nártu nohy jsou patrná stigmata. Pravou nohou došlapuje na vysypanou truhlici s „maskaronem nectnosti“. Tvář rámují krátké vlnité vlasy s tonsurou na temeni hlavy a plnovous. Sv. František z Assisi je osazen na plintu, který přímo navazuje na hranolový sokl s profilovanou hlavní římsou. Na jeho zadní straně je uvedena datace 1762. Dřík soklu je rozdělen v dolní třetině výšky na dvě části – spodní část je rozšířená. Dřík je zdoben dvěma zrcadly nad sebou umístěnými s vykrajovanými rohy ve tvaru čtvrtkruhu. V poli čelního svrchního zrcadla se nachází vytesána kapsa, do které byla druhotně vložena pískovcová kartuše tvořena rokaji, dnes s prázdnou plochou. Sokl je ukončen poměrně vysokou patkou v horní části profilovanou (skládající z oblounu a výžlabku). Rozměry: výška sochy: 190 cm, hlavní sokl: 180 x 84 x 84 cm, karuše: 70 x 44 x 12 cm

Ztvárnění sochy sv. Františka z Assisi představuje hodnotný projev lokální sochařské produkce ze druhé poloviny 18. století. Socha sv. Františka z Assisi navazuje koncepčně na solitéry nacházející se ve městě Šluknově a v jeho okolí. Vyznačuje se výraznou a úspornou modelací těla.

Záznam obsahuje odkaz na restaurátorskou dokumentaci, vyhotovenou v roce 2004 restaurátorem Michaelem Bílkem.

Sochu popisuje dokonce  webu Libereckého kraje, který propaguje Šluknov:

Jedná se o barokní sochu z roku 1762, jejíž autor není znám. Socha světce ve františkánském oděvu s kapucí a šňůrou dosahuje výšky 1,9 m. K jejímu zhotovení bylo opět použito dvojího druhu kamene – žuly a pískovce. Světec stojí v předklonu se sepjatýma rukama na prsou, v podpaží levé ruky má lebku a zároveň v levé ruce drží kříž. Pod pravou nohou má vysypanou truhlici s maskaronem nectnosti (tvář satana). Kolem hlavy má kruh svatozáře. Poslední rekonstrukce sochy sv. Františka z Assisi proběhla v roce 2004.

Series Navigation<< Pomník T. G. Masaryka ve ŠluknověSousoší Nejsvětější Trojice u vstupu do skanzenu Stará Ves v Chomutově >>
Tagy