weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého ve dvoře mezi farou a kostelem svatého Michaela archanděla v Litvínově

Na prostranství mezi farou, spojenou s kaplí Bratrství, a kostelem svatého Michaela archanděla v Litvínově stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Přímo k soše mezi budovy se nelze jednoduše dostat. Prostranství mezi kostelem archanděla Michaela a farou čp. 38 uzavírá na jeho jihovýchodní straně mřížový plot. Tvoří ho svislé pruty s ozdobnými horními konci, spojené vodorovnými příčlemi. Fotky jsou tudíž zdálky a pouze z jedné strany…

Památkový katalog:

Socha sv. Jana Nepomuckého z první třetiny 18. století stála původně na náměstí pod kostelem. Má hranolový sokl, světec je zobrazen v tradičním pojetí. Výrazným prvkem je rozevlátý dolní okraj rochety, kříž je horním koncem opřený o pravé rameno. 

Podrobný záznam:

Socha původně stála na náměstí před kostelem archanděla Michaela, několikrát byla stěhována až na své současné místo u fary čp. 38.

Socha stojí na novém nízkém betonovém podstavci. Tvoří ji sokl a vlastní socha světce. Hranolový sokl je dvojdílný. Dolní část je nižší, s dovnitř vybranými rohy (až na zhruba dolní čtvrtinu). Vyšší horní část je dole širší a opět má rohy dovnitř vybrané (i u římsy). Sokl ukončuje dvakrát odstupňovaná římsa. Všechny čtyři stěny soklu jsou bez výzdoby. Socha sv. Jana Nepomuckého má vlastní, nahoře okosený, sokl. Světec stojí na nízkém podstavci (snad náznak terénu), v kontrapostu levé nohy. Je oděn v šat se svislými záhyby, pod oděvem vyčnívá špička pravé nohy. Svrchní šat má dole ozdobný lem, kolem krku je kolárek. Světec má dále kožešinovou pláštěnku. Oběma ruka přidržuje před tělem krucifix – levá ruka drží dolní konec kříže, pravá pak tělo Krista. Kříži dnes chybí horní část svislého břevna. Jan Nepomucký má krátký plnovous a dlouhé vlnité vlasy, na hlavě má biret. Zadní strana sochy je poměrně plastická. Oděv je členěn do svislých záhybů, pláštěnku, tvořenou ze tří pásů kožešiny, zdobí na dolním okraji střapečky. Pláštěnka má také kapuci.

Původní evidenční list památky:

Stupňovitý podstavec vysoký 1,6 m o čtvercové základně 0,9 m s nárožním kanelováním. Socha světce v nadživotní velikosti /2,1 m/, esovité prohnutí, typ v komži, biretu a s Kristem na kříži v obou rukách, složitě modelovaná draperie.

Series Navigation<< Plastika u křižovatky Mezibořské a Žižkovy ulice v LitvínověReliéf Tulipány na ohradní zdi městského hřbitova Litvínov >>
Tagy