weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Brtnické ulici ve Velkém Šenově

Na ulici Brtnická ve Velkém Šenově u mostku přes Velkošenovský potok stojí za plaňkovým plotem v zahradě domu čp. 127 sv. Jan Nepomucký.

Jde o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu:

Vrcholně barokní dílo pocházející z dílny umělecky vyspělého vrcholně barokního mistra Christiana Riedele, který byl výrazně ovlivněn sochařskou produkcí oblasti středních a severních Čech. Mistr prokázal především mimořádný smysl pro detail a materiál, kdy některé partie zvládá dokonce řezbářským způsobem (především modelace ruky, zdobení hermelínového pláště). Svou kvalitou překračuje hranice regionu.

Pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1728 se nachází v zahradě domu č.p. 127 při silnici na Brtníky východně od náměstí. Skládá se z vlastní sochy sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti a z hranolového soklu. Socha světce stojí v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou. V milostném gestu se přiklání ke krucifixu drženém na levém předloktí. Pravá ruka je v pokorném gestu přimknuta k hrudi. Hlava s biretem a kruhovou svatozáří s pěti hvězdami je skloněna a natočena k levému rameni. Tvář rámují polodlouhé vlnité vlasy a plnovous. Světec je oděn do pláštíku, rochety s krajkovým lemem členěné vertikálními vrásami a kleriky dosahující až ke kotníkům, vpředu zapínané na knoflíky.

Sv. Jan Nepomucký je osazen na plintu, který přímo navazuje na hranolový sokl s profilovanou hlavní římsou. Dřík soklu na čelní straně zdoben zrcadlem s vykrajovanými rohy ve tvaru čtvrtkruhu. V dolní části zrcadla datace „ANNO 1728“. V poli zrcadla je umístěna nápisová kartuše (Gott/ zu Ehren und/ dem heil/ Iohann von Nepo/muck/ Staffirt von Franz /Zimmer/ 182), kterou po okrajích zdobí palmové listy. Sokl je ukončen profilovanou soklovou římsou skládající z oblounu a výžlabku, je osazen na podstavci soklu s jedním schodnicovým stupněm.

Socha byla roku 1842 štafírována Franzem Zimmerem.

Na přelomu 17. a 18. století žila ve Velkém Šenově rodina sochařů Riedelů. Význačným představitelem této rodiny je sochař Kristián Riedel, autor sochy svatého Jana Nepomuckého.

Sv. Jan Nepomucký: kněz, generální vikář, mučedník. Úmrtí: 1393. Patron: kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván za mlčenlivost, proti nebezpečí vody, za ochranu mostů. Atributy: hvězdy kol hlavy, jazyk, kněz, kotva, kříž, most, palma, ryba, řeka

Pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj trýznění a mučení, po smrti byl z Karlova mostu vhozen Vltavy.

Nataša Brejchová-Steinová se ve své knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku o soše zmiňuje na straně 32. Na straně 46 je fotografie sochy téhož autora ve Vilémově z let 1739-1741, která je této víc než podobná.

Socha není v ideální kondici. Kříži s Kristem chybí horní a část příčného břevna kříže včetně ruky Ježíše, svatozář má namále a při bližším pohledu je vidět, že hlava sv. Jana drží zřejmě jen silou vůle  – skrz kolárek na přední straně vede podélná prasklina, směrem ke kříži dokonce násobná.

Series Navigation<< Socha svaté Zdislavy před bazilikou minor v Jablonném v PodještědíPomník T. G. Masaryka ve Šluknově >>
Tagy