weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v zámeckém parku ve Veltrusech

Poblíž zámku Veltrusy u jedné z vedlejších cest v parku stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

V Památkovém katalogu v záznamu o zámku je jen stručná zmínka: „V rozsáhlém anglickém parku východně od zámku stojí socha sv. Jana Nepomuckého„.

O moc víc se nelze dozvědět ani na webu zámku: „Kamenná socha s aliančním znakem hrabat Chotků a Kinských byla postavena patrně v roce 1729 při příležitosti kanonizace tohoto světce.

Víc nikde ani ťuk…

V trávě u cesty čtvercová plocha, pokrytá mozaikou z drobných kamínků (kačírku). V ní asymetricky umístěný podstavec. Vpředu dva schodové stupně, na ně navazuje obdélný sokl s vybráním vpředu, do něhož vede spodní schod. Mohutná projmutá lišta nese sokl, zdobený po stranách volutami. Na čelní klenuté stěně plastický znak (viz výše), završený korunou. Pod vyklenutou hlavicí kovový trn, zřejmě na lampu. Na hlavici kvádrový projmutý sokl, na němž stojí svatý Jan. Zpodobnění světce netypické – místo obvyklých 5 hvězd má nad hlavou paprsčitou svatozář se středovým talířkem. Pod napřaženou pravou rukou s roztaženými prsty stojí anděl, choulící se ke světcově boku a podpírající mohutný krucifix, který svatý Jan přidržuje přes Kristovo tělo levačkou, jíž si na prsa tiskne sejmutý biret. I přes sešlost a ošuntělost působí socha dynamicky, rozmáchle, hádám, že nepochází jen tak z běžné sochařské dílny.

Series Navigation<< Dřevěná plastika před hřbitovem ve VeltrusechSocha sv. Blažeje na Klášterním mostě v Zákupech >>
Tagy