weby pro nejsevernější čechy

Sousoší svatých jáhnů Jiřího a Agapita na Kostelním vrchu v Mimoni

Na Kostelním vrchu v Mimoni, respektive na schodišti z křižovatky Mírové a Nádražní ulice ke kostelu svatých Petra a Pavla v Mimoni se nachází cosi jako místní lapidárium. Jediným sousoším v souboru soch u schodiště je sousoší svatých jáhnů Jiřího a Agapita.

Soubor sedmi soch je jedním ze zastavení místní Poutí cesty. Stručné info lze tedy najít v příslušném letáku:

Místní kult jinak v církvi pozapomenutých světců ze 3. století souvisí s nálezy v římských katakombách roku 1647 za papeže Alexandra VII. Obdržel je darem pán na Mimoni Jan Putz z Adlersthurmu. Při obnově mimoňského kostela v 60. letech 17. století byly vsazeny ve zvláštní schránce do hlavního oltáře.

Sochy byly zhotoveny neznámým umělcem v roce 1744 na podnět mimoňského lékaře Ignáce Gärtnera.

Více informací lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Sochy představují dva méně známé světce, římské mučedníky, jáhny Agapita a Jiřího. Roku 1647 vyzvedl ostatky obou světců z římských katakomb papež Alexandr VII. a obdaroval jimi majitele Mimoně  Johanna Putze z Adlersthurmu při návštěvě Říma roku 1650. Tímto darem ocenil zásluhy Johanna Putze o římskokatolickou církev.

Když jeho synové, bratři Franz Edmund Putz a Dominik Ignatz Putz, dokončili novostavbu mimoňského kostela, byly ostatky Jiřího a Agapita při slavnostním požehnání krajským děkanem Kristiánem Augustem Pfalxem z Frýdlantu 2. září 1663 uloženy po stranách hlavního oltáře. Svatý Jiří na stranu epištolní (pravou) a svatý Agapitus na stranu evangelní (levou). Od těchto událostí byli oba světci uctíváni jako spolupatroni kostela sv. Petra a Pavla. Schránky s jejich ostatky se k veřejnému nahlédnutí otevírají jedenkrát v roce, vždy první sobotu v měsíci září, která je výročním dnem uložení ostatků do mimoňského kostela. Ve skříňce sv. Agapita byla i nádoba s jeho krví. 

Obě sochy, umístěné na společném podstavci, dal roku 1744 zhotovit městský lékař Ignatz Gärtner, jak dokládá latinský nápis na čelní straně podstavce. Sousoší bylo několikrát renovováno, v letech 1851, 1878, 1901 a 1929. Kopii sochy sv. Jiří (ten vpravo, se zvednutou rukou k přísaze) zhotovil sochař Ladislav Šobr. Sousoší bylo naposled restaurováno v roce 2009 Janem Fedorčákem z České Lípy.

K sochám se bohužel nedá dostat příliš blízko, jsou docela vysoko ve svahu a zakrývá je vzrostlé roští. Ve výše uvedeném popisu mi chybí, proč a kdy musel být Jiří nahrazen kopií (v jiném městském letáku jsem alespoň objevil zmínku, že restaurovaný originál stojí v kostele). A o svatých jáhnech se mi nepodařilo najít nic určitého – Agapitové jsou nejspíš dva, jeden mládenec a jeden papež. A najít jáhna sv. Jiří se mi nepovedlo vůbec.

Původní evidenční list památky (kostela sv. Petra a Pavla):

Dvě sochy – sv. Jiří a Agapitus. Na vysokém soklu obdélného půdorysu s kokávně utvářenými boky a s výraznou římsou dvě nadživotní plastiky jezuitských světců v misionářském šatě. Sokl zdoben páskou s volutami. Ve střední části boltcová kartuše s nápisem:
S.S.M.M.
GEORGIO ET ACAPITO
PATRIAE TUTELARIBUS
EREXIT
IGNATIUS GAERTNER
? 1744
Obnoveno 1851.
Restaurovat. Plastika na pravé straně bez levé ruky.

Series Navigation<< Kaple pro sochu Panny Marie na Kostelním vrchu v MimoniSocha sv. Vavřince na Kostelním vrchu v Mimoni >>
Tagy