weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Kryštofově Údolí

V Kryštofově údolí naproti záchytnému parkovišti na barokním mostku směrem ke kostelu svatého Kryštofa stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Nejedná se však o originál, ale o kopii – Památkový katalog praví:

Optický střed mostu tvoří čtyřboký pískovcový podstavec s reliéfy ze života sv. Jana Nepomuckého, který na něm stál. Původní stála nebyla dohledána. Dnes tu stojí kopie.

Ve středu mostu stojí čtyřboký sokl, ze tří stran s reliéfy s výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého. Z čelní strany shození z mostu. Vpravo pouť sv. Jana Nepomuckého do Staré Boleslavi, při které se mu zjevila Panna Marie. Vlevo sv. Jan Nepomucký s královnou Žofií u zpovědi

Pod reliéfem nápis: Renovirt von Anton Habenicht/Nro.10.1896

Vzadu v kartuši německý nápis: “Zum Lobe Der/Heiligen Dreyfal-/tigkeit u. zu vermeh-/rung der Ehr des/ H. Iohanes Nepom./ hat Diese Statue/lassen aufrichten/ Johann Joseph. Ant.:/ Pietsch, der Zeit gerichts/halter all da!” Vpředu pod reliéfem v kartuši nápis: “S. IOANNIS NEPO: /ORA PRO NOBIS”.

Jiné prameny podávají podrobnější obraz historie sochy:

Na nově zhruba v polovině 19. století postavený most  byla přenesena socha sv. Jana Nepomuckého z mostu předcházejícího (podstavec je datován 1763). Byla však odcizena někdy počátkem 90. let 20. století. V letech 1998–2004 zde stála její kopie, po jejímž odcizení zbyl na mostě jen reliefně zdobený podstavec.

Mnohem podrobnější info je k dispozici v bakalářské práci Lenky Kovaříkové z roku 2008:

Původní socha sv. Jana Nepomuckého se nalézala na mostku až do roku 1948. V tomto roce byla svržena z mostku do řeky. Někdy po roce 1972 byla vyzdvižena a uschována v kůlně, odkud byla posléze odcizena. Na původní místo byla posazena replika původní sochy, která byla vysvěcena 25. července 1998. Tu neznámí pachatelé odcizili v noci z 19. na 20. října roku 2004.

Podstavec je posazen na stupni ze stejného materiálu. Patka čtvercového půdorysu má hladké stěny. Od dříku ji odděluje obloun. Dřík má na čelní a bočních stěnách v dolní části kartuše s nápisem pouze na přední stěně. V horní polovině jsou reliéfy ze světcova života.

Zadní stěna obsahuje nápis. V rozích jsou zaznamenána čísla 1 7 6 3, jež při spojení tvoří letopočet.

Nápisy:
Přední stěna: [S.] /Joannis Nepo[=.] / Ora pro Nobis.
Namalováno pod tím: Renovirt von Anton Habenicht / Nro. 10. 1896
Zadní stěna: Zu[m] Lob[e] Der / Heilig[en] Dreyfal= / tigkeit [u.] zu ver[meh:] / rung der
[E]hr des / H. Iohann [es] [Nepom.] / hat Diese Statue / lassen aufrichten / Johan Joseph.
[Ant: ] / [Pietsch,] der Zeit g[eri]chts / halter all [d]a!

Hlavice: 21 cm x 81,5 cm x 81,5 cm
Dřík: 90 cm x 51,5 cm x 51,5 cm
Patka: 30 cm x 69 cm 69 cm
Stupeň: 15 cm x 131 cm x 41 cm

Žádné novější info jsem nalézt nedokázal, neumím tedy podat zprávu o tom, kdy, díky komu a případně za kolik se na mostě ocitla nová kopie (fotky jsou z roku 2013).

Aktualizace: Mezi řádky o pouti v obci v roce 2016 je skryt alespoň jeden údaj – „autorem je sochař Aleš Jon – opravoval hlavu sv. Václava, kterou neznámí vandalové v roce 1998 urazili a část sochy ukradli, a pak dokončoval kopii historické sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě“. Takže alespoň něco.

Series Navigation<< Socha sv. Václava v Kryštofově ÚdolíSocha sv. Jana Nepomuckého v Dolním Podluží >>
Tagy