weby pro nejsevernější čechy

Reliéfy na budově bývalé záložny (dnes pošty) v Mnichově Hradišti

Budovu bývalé záložny v Mnichově Hradišti (dnes v ní sídlí pošta) zdobí v přízemí dva reliéfy – Spořivost a práce.

Secesní budova je kulturní památkou, takže má zápis v Památkovém katalogu:

Secesní řadová stavba z roku 1915 od architektů Jandy a Jílka se sochařskou výzdobou od Ladislava Šalouna stojí na severní straně náměstí.

Hlavní jižní, do náměstí orientované průčelí je šestiosé, bohatě vertikálně i horizontálně členěné. Přízemí je odděleno od horních poschodí vysokou plochou pásovou římsou. V krajních osách jsou široké půlkruhově sklenuté otvory, z nichž levý tvoří hlavní vchod (okno v pravé ose má stejnou formu z důvodu symetrické kompozice fasády). Vchod uzavírají hodnotné secesní dvoukřídlé kovové dveře s kovanou ornamentální mřížovou výplní v horní polovině. Ve čtyřech středních osách jsou prolomena velká vysoká obdélná okna, v úrovni soklu malá šířkově obdélná sklepní okénka. Na pilířích mezi 1. a 2. osou a mezi 5. a 6. osou jsou osazeny polovysoké vícefigurové alegorické reliéfy od Ladislava Šalouna, modelované pravděpodobně z umělého kamene.

Reliéf Spořivost:

Alegorický reliéf od Ladislava Šalouna, umístěný v přízemí vlevo. Muž v tóze se svitkem v ruce, kterému předává mladý muž mince. Za ním následuje skupina mužů a žen s úsporami. Vznik kolem roku 1915.

Reliéf Práce:

Alegorický reliéf od Ladislava Šalouna, umístěný v přízemí vpravo. Skupina dělníků a rolníků nesoucí úspory do záložny, muž v čele má úpis, na kterém je včela – odkaz na píli a spořivost. Vznik kolem roku 1915.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v PoutnověSousoší Roční doby v parku Střed v Mariánských Lázních >>
Tagy