weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Křtitele v Mimoňské ulici v Zákupech

V Mimoňské ulici v Zákupech poblíž domu čp. 360 stojí v mírném svahu před plotem socha sv. Jana Křtitele.

Socha není evidována v Památkovém katalogu, je tedy třeba hledat jinde:

Klasicistní socha sv. Jana Křtitele pochází z roku 1885. Stojí na třídílném podstavci s klasicky profilovanými členícími prvky a s vpadlými zrcadly na bocích a konkávně vykrojenými rohy. Základ tvoří pískovcové štuky vpředu s přístupovým schodištěm ze tří stupňů. Na zadní straně hlavice podstavce je vytesáno jméno „Ignaz Kunstner“ což je pravděpodobně autor díla.

Kompozice sochy sv. Jana Křtitele vychází z klidného postoje s náznakem kontrapostu. Vousatá hlava s dlouhými vlasy přes ramena hledí zpříma vzhůru s lehkým úsměvem ve tváři. Obě paže jsou ohnuté v loktech nahoru. U levé nohy leží beránek, symbol Krista. Socha sv. Jana Křtitele je zhotovena z pískovce hořického typu. Základ je tvořen z hladké povrchové vápenné omítky místního křemenného kamene hrubší zrnitosti.

V roce 2011 proběhla restaurace sochy, provedena v ateliéru. Po restauraci byla  socha vrácena na své původní místo v Mimoňské ulici.

Na obecním webu je dostupné zadání zakázky na restaurování:Odhalení soch po restaurování proběhlo 14. listopadu 2011.

Socha překvapivě rychle „stárne“. Proti popisu stavu před restaurováním, kdy její části chyběly a povrch byl erodován je situace sice lepší, ale překvapivě rychle se šíří mechy a lišejníky, které soše zjevně nesvědčí.

Series Navigation<< Socha sv. Barbory na kamenném mostě v ZákupechSocha sv. Jana Evangelisty v Nádražní ulici u zámecké zdi v Zákupech >>
Tagy