weby pro nejsevernější čechy

Pomník Václava Šamánka u Základní školy 5. května v Šamánkově ulici v Liberci

V malém parku nad schodištěm, vedoucím od Šamánkovy ulice k Základní školy 5. května v Liberci, je umístěn pomník Václava Šamánka.

Na masivním kamenném kvádru je vpředu ošuntělá tabulka se jménem MUDr. Václav Šamánek, na vrchu stojí busta, jejímž autorem je německý sochař Karl Kolaczek.

Na nedatovaném informačním letáku města je zmínka:

V parčíku před školou směrem do Šamánkovy ulice z rododendronů vykukuje busta spoluzakladatele libereckého spolku Česká beseda MUDr. Václava Šamánka.

Na webu města:

MUDr. Václav Šamánek (23. října 1846 Milotice u Kyjova – 9. května 1916 Liberec) – významný představitel české menšiny v Liberci a spoluzakladatel řady českých spolků (např. Česká beseda, Sokol, Klub českých turistů aj.), bydlel a provozoval lékařskou praxi v ul Na Svahu čp. 64 (pamětní deska). Je po něm pojmenovaná Šamánkova ulice a u ZŠ v ul. 5. května má mezi rododendrony svou bustu. Pamětní deska MUDr. Šamánka je i v sále hotelu Česká Beseda.

Podrobně o jeho životě zde ->.

Na webu, kde se lze dočíst o historii nedaleké školy, je zmínka „Před hlavním vstupem byla roku 1965 odhalena bysta V. Šamánka staršího, který se významně zasloužil o vznik první veřejné české školy v Liberci, umístěné v budově, před níž jeho busta stojí. Je dílem libereckého sochaře Karla Koloczka.

O autorovi busty zde ->

Přes nespornou kolaboraci s nacistickým režimem se Karlu Kolaczkovi podařilo po roce 1945 v Liberci nejen existenčně přežít, ale dokonce i znovu umělecky prosadit. V totálně změněných společenských podmínkách získal mj. zakázku na kopii busty Václava Šamánka podle předlohy Viléma Amorta v Šamánkově ulici nebo vytvořil sochu rudoarmějce v Lidových sadech, na které si lidé vybili vztek kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy.

Series Navigation<< Plastika Kapka před Plaveckým bazénem v LiberciPamětní deska Vlasty Buriana a Karla Vacka na budově Základní školy 5. května v Liberci >>
Tagy