weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána u Mariánského pramene v Dubé

Na křížení ulic Sadová a Nedamovské v Dubé u Mariánského pramene stojí socha svatého Floriána.

Socha je kulturní památkou:

Pískovcová socha sv. Floriána se v Dubé (Dauba) nalézá v místě zvaném “Na Máchadle”. Podle informací evidenčního listu NKP ze 60. let 20. století byla na toto místo přenesena až roku 1945 a její původní umístění není známé. Dle starších snímků je zřejmé, že socha stála zpočátku blíže a zády k vlastnímu máchadlu, osazena byla tehdy na nový sokl. Z původního podstavce se dochovala pouze horní část s profilovanou římsou.

V současnosti se statue nalézá poněkud dále od máchadla a je natočena směrem dolů ke klesajícímu terénu. Socha spočívá na jednoduchém pískovcovém novodobém podstavci. Světec v přilbě s chocholem je oděn v tradičním oděvu římského vojáka s pláštěm přes ramena, v krátké suknici, s vysokýma botama. Stojí v kontrapostu s váhou na pravé noze. Levicí přidržuje k tělu praporec s měděnou žerdí a ozdobnou špičkou. Ve své pravici drží svůj obvyklý atribut džberu. Statue není datována, svým uměřeným pojetím, plným objemem a typikou se hlásí až do doby druhé poloviny 18. století.

Původní evidenční list památky informuje:

Ve farním inventáři je zmíněna socha sv. Liboria z roku 1740, s soše sv. Floriana není zmínky. Je zachováno i znění zápisu, který byl na soklu sv. Liboria. Dnešní podstavec sv. Floriana je nový, atributy odpovídají sv. Floriánu.

Series Navigation<< Socha Symbol starých Slovanů (Staroslovanská modla) v parku v ulici Jaroslava Ježka v MostěSocha svatého Floriána u domu čp. 77 v Mlékojedech >>
Tagy