weby pro nejsevernější čechy

Pomník esperanta ve Smetanových sadech v Olomouci

Ve Smetanových sadech v Olomouci stojí pomník esperanta.
Pomník tu stojí, ale najít k němu nějaké informace není zrovna jednoduché. Ve zprávě o oslavách místního klubu esperantistů je zmínka:

27. 7. 2012 – Při loňském setkání účastníci navštívili kamenný památník ve Smetanových sadech, který byl v roce 1932 vztyčen na paměť světového kongresu esperantistů.

V článku na webu Olomouce o esperantu:

V roce 1932 byl uspořádán v Olomouci 5. kongres československých esperantistů za početné účasti 260 účastníků. Při této příležitosti byl zasazen ve Smetanových sadech za pavilonem A strom- Liriodendron tulipifera, dovezený účastníkem z Ameriky, a umístěn žulový kámen s nápisem připomínající tuto událost. A navíc, ulice v sousedství byla pojmenována Zamenhofova. Polský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof vytvořil umělý jazyk a v roce 1887 po dlouhé době praktických příprav a zkoušek vydal jeho učebnici.

Info se opakuje na webu o městských parcích:

V roce 1932 byl poblíž dnešního dětského hřiště vybudován kamenný památník postavený jako upomínka světového esperantského kongresu. 

A nakonec wiki:

Žulový – více než dvojmetrový – památník popisující historii opodál stojícího esperantského stromu (liliovníku), zasazeného při příležitosti esperantského kongresu v Olomouci v roce 1932, v parku Smetanovy sady v Olomouci.

ESPERANTO-ARBO

PLANTITA LA 15.V.1932 DE LA V-A
ĈEHOSLOVAKA ESPERANTO-KONGRESO
POR HONORIGI LA VERKON DE Dro L. L. ZAMENHOF
TIAM ESTIS PREZIDENTO DE LA RESPUBLIKO T. G. MASARYK
URBESTRO DE OLOMOUC Dro R. FISCHER.

INTERNACIA CENTRA KOMITATO DE ESPERANTO-MOVADO,
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO GENEVE,
ĈEĤOSLOVAKA ASOCIO ESPERANTISTA,
GERMANA ESPERANTO-LIGO EN Ĉ.S.R.
OOMOTO, AJABE-KAMEOKA, JAPANUJO,
UNIVERSALA HOMAMA ASOCIO PARIS,
INTERNACIA CSEH-INSTITUTO DE ESPERANTO HAAG,
INTERNACIA POLICA LIGO,
MORAVIAJ ESPERANTO-PIONIROJ
ESPERANTO-LERNEJKURSOJ, NEŘEDÍN,
LIGO DE KATOLIKAJ ESPERANTISTOJ EN ĈEĤOSLOVAKUJO
REGIONA ESPERANTISTA LIGO ČESKÝ TĚŠÍN
BAHAA MOVADO, HAIFA, PALESTINO,
ESPERANTISTAJ SOCIETOJ, KLUBOJ KAJ GRUPOJ EN
OLOMOUC, BRATISLAVA, BRNO, HRADEC KRÁLOVÉ,
KLADNO, KOLÍN, KOŠICE, EMO-ORLOVÁ, PRAHA,
PŘEROV, VERA PACO-SPIŠSKÉ VLACHY,
PROSTĚJOV, „COMENIUS“ TISOVEC.

FONDIS ESPERANTISTA SOCIETO OLOMOUC

Series Navigation<< Pamětní deska židovské synagogy v Laffayettově ulici v OlomouciSocha svatého Floriána na Žerotínově náměstí v Olomouci >>
Tagy