weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Zdislavě

Na travnaté ploše u křižovatky naproti kostelu sv. Jana Křitele ve Zdislavě stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Je to už nějaký čas, kdy jsem tady zaznamenal světecký sloup. Tentokrát jsem zastavil jen o kousek dál, u sochy stojící ve vydlážděném čtverci uprostřed travnaté plochy.

Nejjednodušší popis na mapy.cz:

Barokní sochu nechal zhotovit v polovině 18. století rychtář a majitel hostince Ferdinand Pietsche.

Památkový katalog:

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v jižní části obce Zdislava, východně od areálu kostela sv. Jana Křtitele. Socha je obrácena směrem do parku, (byla sem pravděpodobně přemístěna z jiného místa, na starší kartě je údaj o p.č. 1414/6). Pochází patrně z období kolem poloviny 18. století. Zřízena byla rychtářem a majitelem hostince Ferdinandem Pietschem.

Na pískovcovém stupni spočívá obdélný kamenný sokl zakončený jednoduchou ustupující profilovanou římsou; na podstavci obdélný dřík, který je také ukončen mohutnou profilovanou římsou. Dřík rozšířen ve spodní části o dvojici volut, v horní části voluty asi poloviční velikosti. Na profilované desce zakončující dřík je jednoduchá, kónicky se zužující hlavice, na ni prostý obdélný podstavec, na kterém stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Socha v podživotní velikosti, esovitě prohnutá, váha těla na pravé noze, levá noha odlehčena a mírně ustupuje dozadu; hlava mírně nakloněna k pravému rameni a ruce, ve které drží krucifix. Plášť tvoří bohatě nařasená a rozvlněná drapérie, kterou si lehce přidržuje levou rukou. Kolem hlavy sv. Jana Nepomuckého je svatozář, kovová obruč s pěti pozlacenými hvězdami. Na soklu – na hlavní straně (v lineárně rytém zrcadle) je špatně čitelný nápis: Heilige Johannes von Nep. bitte für uns a dále Renoviert 1900 a 1937.

Doklad vývoje barokního sochařství, kvalitní barokní práce. Památková ochrana se vztahuje na sochu jako celek.

Víc jsem nenašel.

Series Navigation<< Socha Piety na Křižanském sedleSocha sv. Václava v Jítravě >>
Tagy