weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Jiřetíně pod Jedlovou

Na travnatém svahu před farou a kostelem Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou stojí pár let socha sv. Jana Nepomuckého.

Jak se lze dočíst na tabulce na sloupku u sochy, sv. Jan Nepomucký se sem přistěhoval od Prahy. Sochu obci darovala paní Dagmar Suchá a zrestauroval ji MgA. Ondřej Sklenář z Lužan u Jičína. Středočeský kraj s přemístěním nesouhlasil, ministerstvo kultury nakonec o přesunu rozhodlo. Záměr na stěhování a restaurování zpracovali v roce 2010 Jitka Musilová a Jarmil Plachý (tehdy ještě socha stála na původním místě před bývalou hrobkou rodiny Schuttelsbergů). V roce 2011 sepsal již zmíněný restaurátor Ondřej Sklenář závěrečnou zprávu o provedeném restaurování.

Podrobné info je na Památkovém katalogu:

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1828 stojí na hranolovém podstavci se vsazenou pamětní deskou. Světec ztvárněn v tradičním pojetí. Jak vypovídá pamětní nápis, byla postavena nákladem Jana Tomáška, c. k. lesnického rady v roce 1828.

Rozhodnutím MK č. j. 7652/2010 OPP ze dne 19. 05. 2010 byla socha sv. Jana Nepomuckého z obce Popovičky p. č. 462/4, k. ú. Chomutovice u Dobřejovic (okres Praha – východ, Středočeský kraj) přemístěna do Jiřetína pod Jedlovou (okres Děčín, Ústecký kraj) na p.č. 1730/1 k. ú. Jiřetín pod Jedlovou.

Světec je postaven na vertikálně orientované jednoduché architektuře. Jedná se o kvadratický pilíř čtvercového půdorysu. Patka je zakončena ve dvou třetinách profilací, na které je osazen jednoduchý kvadratický dřík, na němž jsou osazeny z čelní a zadní strany vápencové nápisové desky. Čelní strana nese český text:

“Na Wltavě wlna migi letem / Ale wěčně nad wlasti a swětem / Záře switi, koruny hwězdnaté / Jana slowa, skutkem welikého, / Wice wssak křestanstwu welebeného / Pro obět mlčen(li)wosti swaté. / Postaweno / od / Jana Tomáška / c. k. lesnického raddy / w roce / 1828“.

Zadní strana nese text:

“Der Moldau Wellen gleiten fort / Doch ewig glan? die Sternenkrone / Dem Vaterland und und jeder Zone / Des Heiligen gro? durch Schat n. Wort / Doch grö?er noch der ganzen Christenheit / Als Opfer heiliger Verschwiegenheit. / Errichtet / von / Johann Tomaschek / k. k. Förstrath / im Jahre 1828“.

Figura světce je vysoká 2m, stojí v mírném kontrapostu s pravou nohou nakročenou. V rukou drží kříž s korpusem, pravá ruka je natažena podél těla, levá je pokrčena u těla. Hlava je natočena vlevo. Postoj je statický. Kolem hlavy je kovová svatozář, v drapérii u pravé ruky jsou otvory po trnech kované palmové ratolesti. Socha je vytesána ze mšenského pískovce, architektura soklu z arkózy žehrovického typu, čtyři rovné stupně pod ním rovněž.

Series Navigation<< Socha sv. Vojtěcha v KadaniSousoší svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána ve Velkém Šenově >>
Tagy