weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela svatého Václava v Lovosicích

U východní stěny kostela svatého Václava v Lovosicích v travnatém pásu stojí čtveřice soch svatých. Zcela vlevo je to svatý Jan Nepomucký.

Malé lapidárium barokních soch vzniklo v roce 1909 a 1952 sestěhováním z různých koutů města. Vlivem povětrnostních podmínek se sochy dostaly do havarijního stavu a byly restaurovány v 70. letech 20. století. O něco později pak v roce 1986. Naposledy prošly renovací v roce 2006.

Původní evidenční list památky, popisující stav celého kostelního areálu v roce 1967, uvádí:

Na hranolovém soklu s reliéfem svatého Vojtěcha a letopočtem 1796 a 1920 stojí mohutná blokovitá ocha svatého Jana Nepomuckého, držícího kříž, opřený o levou paži. Soše chybí svatozář a je otlučená.

Aktuálnější popis nabízí Památkový katalog:

Hodnotná barokní socha je datovaná na přední straně soklu, zdobená reliéfem, do roku 1796. Světec, oděný do kanovnického roucha, drží v pravé ruce kvadrátek, levou rukou přidržuje krucifix, opřený o rameno. Kolem hlavy má svatozář s pěti hvězdičkami.

Series Navigation<< Socha chlapce s pneumatikou u starého židovského hřbitova v Roudnici nad LabemJubilejní pomník Františka Josefa I. u kaple svatého Prokopa v Pertolticích pod Ralskem >>
Tagy