weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie u Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova

This entry is part 455 of 512 in the series Sochy, skulptury, statue, mozaiky, reliéfy, památníky

Před Dlaskovým statkem v Dolánkách u Turnova (stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby) ve stínu mohutné lípy stojí pískovcová socha Panny Marie.

Socha zřejmě nepožívá ochrany jako solitér, ale dle Památkového katalogu je součástí areálu zmíněného statku. Pro informace je tedy potřeba jít tentokrát jinam:

Na vyšším hranolovitém soklu obdélníkového půdorysu na římse zakončené po stranách stlačenými volutami spočívá prostovlasá, v bohaté drapérii zahalená Neposkvrněná Panna Maria (Immaculata) se silně zlacenou svatozáří, obklopená dvěma sochami andílků. Socha má výrazný barokní kontrapost, rozevlátý oděv a sepjaté ruce. Stojí s nakročenou pravou nohou srpku Měsíce, na zeměkouli obtočené hadem s obličejem vzhlížejícím oddaně k nebesům, mírně nakloněná dopředu, esovitě prohnutá. Sokl je v přední části zdoben reliéfem krucifixu, na levé straně motiv sv. Jiří bojujícího s drakem, na pravé straně svatá Rodina. Na podstavci je vytesán kolem prázdné kartuše letopočet 1784.

Socha pochází z dílny Černovických a zhotovil ji pravděpodobně Jan Chládek roku 1784 na objednávku známého lidového písmáka a sedláka Josefa Dlaska. Roku 1814 došlo k opravě, vytesání postranních reliéfů a polychromii od kamenického mistra Ignáce Martince z nedalekých Sestroňovic.

Rozsáhlejší restaurování památky proběhlo v roce 1988 Zdeňkem Preclíkem. V současné době je socha očištěna v dobrém stavu nevyžadující okamžitý restaurátorský zásah a oplocena dřevěným plůtkem.

Informace zastarávají – po plůtku, uváděném na webu, není v současné době ani stopy. Socha však vypadá velmi zachovala, jako kdyby v nedávné době proběhly další restaurátorské práce (těžko uvěřit, že by od roku 1988 vydržela v takovéto kondici).

 

Series Navigation<< Sousoší Ukřižování v MařenicíchSocha sv. Jana Nepomuckého v Bukovině u Turnova >>
Tagy