weby pro nejsevernější čechy

Pomník Antonína Dvořáka před ZUŠ na Hlaváčkově náměstí ve Slaném

Před budovou Základní umělecké školy na křižovatce ulic Politických vězňů a Nejtkova u Hlaváčkova náměstí ve Slaném stojí pomník s bustou Antonína Dvořáka.

Pomník Antonína Dvořákav parčíku vedle hudební školy slavnostně odhalen 07. 09. 1941.  Autorem sochař Václav Nejtek (pro Slaný vytvořil celou kolekci sochařských děl). Odhalení pomníku v r. 1941 bylo vyvrcholením oslav ke 100. výročí narození Antonína Dvořáka, při kterých bylo ve Slaném pořádáno několik koncertů, baletních vystoupení a operní představení (oslavy českého skladatele v době okupace měly posílit národní sebevědomí). Busta i podstavec ve tvaru kvádru z červeného kararského mramoru.

O pomníku podrobně na webu Památkové péče na Slánsku:

5. 10. 2018 – Sochař Václav Nejtek (*1899 – †1958) je autorem řady kvalitních sochařských děl ve Slaném. Mezi ně patří i podobizny národních hudebních osobností Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka z bílého mramoru, které byly restaurovány v průběhu letošního srpna.

Busta Antonína Dvořáka na podstavci je umístěna před hudební školou (ZUŠ) a byla vytvořena roku 1941. Slánská veřejnost tak vzpomněla na 100. výročí skladatelova narození. Oslava byla v době nacistické okupace projevem obrany národního smýšlení. Sádrový model podobizny nalezneme v expozici muzea ve Slaném.

Obě kvalitní sochařská díla byla již delší dobu ponechána bez údržby svému osudu, proto na nich byly usazené nečistoty, mikrovegetace, místy povrch narušovaly i černé krusty. V letošním roce však došlo k jejich opravě a očištění, o které se postaral vlastník, město Slaný, v zastoupení odboru správou majetku MěÚ Slaný pod dohledem památkové péče. Metody čištění byly navrženy tak, aby nezasáhly do integrity díla. Použito bylo zejména šetrných chemických zábalů, čištění tlakovou vodou a párou, pouze lokálně bylo užito pískování.

Závěrem o autorovi: Václav Nejtek se narodil v Rusku, kde se také učil u svého strýce Antonína Hraběte řezbářem a pozlacovačem. V Čechách studoval u sochaře Bohumila Kafky a Josefa Mařatky, od nichž přejal tvorbu v realistické myslbekovské tradici, vliv na něj mělo i dílo Josefa Štursy. Výjimečné jsou jeho sochařské portréty (Antonín Hrabě, Václav Fiala, Václav Smetáček aj.). Významně se podílel na i na výzdobě moderních budov ve Slaném (Česká spořitelna) i v Praze (dochovány jsou soutěžní návrhy pro sochy průčelí Podolské vodárny aj.). Známy jsou jeho návrhy plaket, reliéfů i mincí. Největší sbírku jeho prací vlastní Vlastivědné muzeum ve Slaném, kde je mu věnován prostor i ve stále expozici. Talentovaný sochař ukončil svůj život ve svých 59 letech 26. srpna 1958 a je pochován ve Slaném. Letos je tomu tedy 60 let. Muzeum proto jeho osobnost a význam připomíná drobnou výstavkou – v příštím roce oslaví 120 let od Nejtkova narození.

Series Navigation<< Socha Panny Marie Bolestné v aleji u kláštera bosých karmelitánů ve SlanémSocha svatého Jana Nepomuckého před MŠ U Labutí na Hlaváčkově náměstí ve Slaném >>
Tagy