weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Immaculaty u kostela sv. Jakuba v Týně nad Vltavou

U severní strany kostela sv. Jakuba směrem k náměstí Míru v Týně nad Vltavou stojí před zaslepeným oknem socha Panny Marie Immaculaty.

Jedinou dosažitelnou zmínku o soše se mi podařilo objevit v Památkovém katalogu u popisu památkově chráněného kostela sv. Jakuba. Kostel má ke svým bokům přistavěny dvě kaple, ta na severní straně je zasvěcena sv. Barboře a u její stěny umístěná Panna Maria stála u původního vstupu na kostelní hřbitov (pohřbívání bylo ukončeno roku 1771, na počátku 19. století byly staré hroby zarovnány a roku 1844 byla zrušena hřbitovní zeď).

Podstavec sochy zdá se součástí stavby kaple, na něm stojí na soklu prostovlasá Panna Maria na zeměkouli, vznášející se v oblacích, které přetékají přes horní hranu soklu. Vzadu na obou stranách z oblaků vyčuhují hlavičky andílků. Po zeměkouli se plazí hlad s ocasem-šipkou, svírající v tlamě cosi, co má být zřejmě větví s jablkem hříchu. Na jeho krku stojí Panna Maria levou nohou, pravou má uprostřed půlměsíce, položeného na zeměkouli, se srpky směrem vzhůru. Levou rukou si na prsou přidržuje rozevlátý šat, pravou ruku má mírně od těla dlaní směrem vzhůru.

Socha údajně pochází z 1. poloviny 18. století. Dle novějších fotografií prošla restaurováním a byla jí doplněna svatozář.

 

Series Navigation<< Socha Panny Marie v Severním (Lobendava)Socha Panny Marie Immaculaty v Jablonném v Podještědí >>
Tagy