weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska piaristické koleje ve Slaném

Na Masarykově náměstí ve Slaném v jeho jihovýchodním rohu stojí budova, v níž dnes sídlí několik institucí včetně Vlastivědného muzea. Původně se jednalo o piaristickou kolej, jak připomíná pamětní deska na fasádě.

O koleji na wiki a dalších webech:

Piaristická kolej byla církevní škola piaristického řádu ve Slaném. Založena byla z podnětu hraběte Ferdinanda Leopolda Bennona z Martinic – na jeho přání se oficiálním zakladatelem stal jeho bratrhrabě Bernard Ignác Jan Bořita z Martinic 1. července 1658. Šlo o páté piaristické gymnázium v českých zemích. Členové piaristického řádu nejprve vyučovali v provizorních podmínkách po slánských domech.

 

– V budově v současné době sídlí muzeum, knihovna a kino, v kapli se pořádají koncerty.

Budova koleje byla postavena v letech 1659-1666 na místě domů zničených ve třicetileté válce. Autor raně barokní koleje s kaplí Zasnoubení Panny Marie neznám. Projekt zřejmě vytvořil někdo z okruhu rodiny Martiniců, je pravděpodobný podíl stavitele Giovanniho Domenica Orsiho. V letech 1726-1729 budována kvadratura, v srpnu 1795 po požáru zničena věž nad kaplí a prejzová střecha, k rozsáhlejší rekonstrukci došlo v r. 1807. Dnešní podoba z l. 1877-1878, tehdy byla kolej přestavována a zvýšena o jedno patro pro potřeby gymnázia, úpravy podle architekta Rudolfa Štecha.

Součástí areálu koleje je i kaple Zasnoubení Panny Marie. Z jejího vybavení je nejzajímavější barokní oltářní obraz „Sen sv. Josefa“, který je dílem italského malíře C. I. Carloniho z roku 1727, kaple je dále vybavena obrazy světců a portrétem hraběte Bernarda Ignáce Martinice, zakladatele koleje. V roce 1997 byly v kapli při rekonstrukci objeveny na několika místech fragmenty raně barokních fresek.

Roku 1878 přešla škola pod obecní správu a kolej byla opravena. Levé křídlo koleje bylo v letech 1846 – 1877 prvním slánským divadlem. V květnu 1939 se slánské gymnázium přesunulo do nové funkcionalistické budovy. Do uprázdněné budovy přestěhováno vlastivědné muzeum a od roku 1960 zde sídlí dnešní Knihovna Václava Štecha. Naposledy (2008) zde bylo zřízeno Infocentrum Slaný(to se dnes nachází pod Velvarskou branou).

Budova je kulturní památkou:

Jádrem areálu je mohutná volně stojící obdélná dvoupatrová budova koleje s kaplí Panny Marie kolem dvora s podélnou osou vedenou ve směru západ-východ, jejíž prostor vymezuje ohradní zeď. Komplex vznikl ve 2. polovině 17. století, byl neorenesančně přestavěn a dodnes tvoří výraznou dominantu náměstí. Piaristická kolej s kaplí Panny Marie je situovaná v jihovýchodním rohu náměstí při ulici Vinařického. Spolu s bývalým hotelem pošta (čp. 160) tvoří východní frontu náměstí. Do náměstí dvoupatrové průčelí sevřené po stranách dvojicí rizalitů, na nich lizénový rámec, raně barokní portály se segmentovým štítem, obdélná okna a trojúhelný štít. Ve střední části průčelí v přízemí pět arkád na pilířích; obě patra spíná vysoký pilastrový řád a člení obdélná okna, v prvním patře s raně barokními rámci a rovnou římsou. 

 Kaple P. Marie je umístěná v jihozápadním nárožní části budovy. Na východní straně na kolej navazuje zahrada ohrazená opěrnou zdí, která je oproti okolnímu terénu vyvýšená.

Nápis na desce:

PIARISTICKÁ KOLEJ, / DRUHÁ NEJSTARŠÍ V ČECHÁCH, / POZDĚJI SLÁNSKÉ GYMNASIUM.

PIARISTICKOU KOLEJ / S KAPLÍ ZASNOUBENÍ PANNY MARIE / ZALOŽIL BERNARD IGNÁC Z MARTINIC / ROKU 1658. / BUDOVU PŘESTAVĚL RUDOLF ŠTECH / V LETECH 1877-1878. / VYUČOVALI A STUDOVALI ZDE / VOJTĚCH PELIKÁN, ADAUKT VOIGT, / GALASISUS DOBNER, FORTUNÁT DURYCH, / KAREL ALOIS VINAŘICKÝ, / VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, / JAROSLAV VRCHLICKÝ, KAREL TOMAN, / RUDOLF URBÁNEK, VLASTIMIL KYBAL / A MNOHO DALŠÍCH / VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ.

KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ / K 350. VÝROČÁ UVEDENÍ PIARISTŮ / A ZALOŽENÍ SLÁNSKÉHO GYMASIA / DIE XII. MENSIC SEPTEMBRIS / ANNO DOMINI MMVIII

Series Navigation<< Pamětní deska Augusta Wenschucha na Infocentru na Lužickém náměstí v RumburkuKřehká a Kus po kuse na terasách Vlastivědného muzea v ulici Vinařská ve Slaném >>
Tagy