weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Kalvárie u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Sloupu v Čechách

U Benešovy ulice ve Sloupu v Čechách v blízkosti fary u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské stojí sousoší Kalvárie.

Jedná se o kulturní památku, leč Památkový katalog je velestručný:

Sousoší Kalvárie bylo dle nápisu vytvořeno A. (Antonínem) Braunem roku 1740. Jedná se o významné pozdně barokní sochařské dílo vzniklé na panství rodiny Kinských.

V Památkovém katalogu je jediný dostupný záznam o restaurování z roku 1959, které provedla trojice Šobr, Vitvar, Smrkovský.

Původní evidenční list z roku 1967 uvádí:

Nízký sokl profilovaného obdélného půdorysu, v předu ozdobený reliéfem Krista klesajícího pod křížem a Veroniky, a opatřený pod vyklenutím římsy barokním štítem. Pod ním novější nápis ERECTA AMMO 1740. Na skalisku se tyčí krucifix, pod ním klečí Maří Magdalena, objímající nohy Kristovy. Vpravo stojí sv. Jan Evangelista s rukou na prsou. Vlevo Marie lomící rukama. Na skalisku pod lebkou signatura: A. BRAUN.

Reliéf na čelní straně je dnes takřka nečitelný, s bídou jde rozeznat kříž. Krista, Veroniku a ostatní postavy lze spíš jen tušit. Maří Magdalena má ruce pod Kristovýma nohama, nezdá se mi, že by je objímala – z bočního pohledu to vypadá, že pod Kristem drží jakousi draperii, levou ruku má dokonce na opačné straně břevna kříže. Sv. Jan Evangelista má na hrudi ruce obě. Na kříži nad Kristem štítek s nápisem I.N.R.I., mezi Maří Magdalenou a sv. Janem Evangelistou leží překocená lebka.

Niv víc se mi objevit nepodařilo.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Maří Magdaleny v Karlových VarechSocha svatého Jana Nepomuckého v Horním Prysku >>
Tagy