weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Narození svatého Jana Křtitele na náměstí ve Valči

Na jižní straně kostela Narození sv. Jana Křtitele na náměstí ve Valči na terasní zídce stojí trojice soch. První zleva je svatý Jan Nepomucký.

V Památkovém katalogu o sochách ani slovo, na obecním webu taktéž nic. Naštěstí jsme na Karlovarsku a je k dispozici výborný web Příroda a památky Karlovarska:

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora byla postavena patrně v 18. století spolu se sochou sv. Jana Křtitele při vstupu na bývalý hřbitov na terase při jižním průčelí farního kostela Narození sv. Jana Křtitele na náměstí uprostřed města Valeč (Waltsch). Později k nim byla připojena mladší socha světce se dvěma putti, snad sv. Jana z Boha, někdy označovaná jako sv. Antonína Paduánského.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Někdy na počátku devadesátých let 20. století byla plastika renovována.

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci. Vrcholová figurální plastika v mírně podživotní velikosti, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze v kanovnickém rouchu klerice, rochetě a v almuci a s biretem na hlavě, kolem které měl umístěno pět hvězd. Levou rukou si světec přidržuje kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista opřený o levé rameno. V pravé ruce drží palmovou ratolest.

Vrcholová plastika je postavena na dvoustupňovém podstavci. Horní část podstavce tvoří menší hranolový sokl s mohutnou vynesenou profilovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny soklu jsou zdobeny mělkými geometricky tvarovanými vpadlými rámci. Sokl je umístěn na vrcholu.

Series Navigation<< Socha svatého Jana z Boha u kostela Narození svatého Jana Křtitele na náměstí ve ValčiSocha svatého Floriána u hřbitova v Lubenci >>
Tagy