weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Jáchymově

Před kostelem svatého Jáchyma v Jáchymově poblíž sloupu Nejsvětější Trojice stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

O soše lze najít info na několika místech ->

Pískovcová barokní socha z roku 1730 od ostrovského sochaře Zeidlera je vyvedena v asi 3/4 životní velikosti. Celková výška sochy i s podstavcem dosahuje čtyř metrů. Původně socha v těchto místech stála u můstku přes Veseřici. Dnes je tento potok veden ve městě převážně v podzemí. Sv. Jan je vytesán v podobě kněze, přičemž v levici drží na prsou krucifix a ten přidržuje pravou rukou. Kolem hlavy měl původně pět hvězd.

Socha je kulturní památkou:

Vrcholně barokní pískovcová socha z roku 1730 od provincionálního mistra, ostrovského sochaře Zeidlera. Socha světce v mírně podživotní velikosti v klasickém ztvárnění stojí na mohutném trojbokém podstavci s mohutnou, profilovanou krycí a patkovou deskou.

Pískovec. Na žulových stupních je umístěn vysoký, nad půdorysem okoseného trojúhelníka řešený podstavec. Jeho konkávně probrané nahoru se zužující stěny zdobí vpadlé výplně a na nároží pilastrové útvary. Celek ukončuje římsa s postavou stojícího světce, oděného v obvyklý šat s pláštíkem, s biretem na hlavě, skloněné k levému rameni. Na ruce drží kříž.

Další podrobnosti na webu Památky a příroda Karlovarska ->

Vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1730 před hlavním průčelím děkanského kostela sv. Jáchyma na tehdejším Kostelním náměstí (Kirchen Platz) v severozápadní části města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Autorem plastiky byl ostrovský sochař Zeidler, který vytvořil rovněž nedaleký sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Socha stávala v sousedství budovy radnice při bývalém mostku hlavní silnice na Boží Dar přes místní potok, pravý přítok Jáchymovského potoka (Plattnergraben). Při úpravách náměstí v průběhu 19. století však byly všechny vodní toky protékající středem města svedeny do potrubí v podzemí a mostek byl zbořen. Dne 3. května 1958 byla socha sv. Jana Nepomuckého zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 23322/4-860.

Vrcholně barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci dosahuje celkové výšky 4 metrů. Původně polychromovaná, vrcholová figurální plastika v podživotní, zhruba ¾ velikosti, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze v kanovnickém rouchu, klerice, rochetě a v almuci a s biretem na hlavě, kolem které měl původně umístěno pět hvězd. V levé ruce drží světec kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista, který si pravou rukou podpírá na prsou. Základnu plastiky tvoří nízká hranolová podesta. Socha je postavena na nízkém profilovaném soklu na trojbokém půdorysu s konkávně zprohýbanými stěnami.

Vrcholová plastika se soklem je umístěna na vrcholu pískovcového podstavce trojbokého půdorysu s konkávně zprohýbanými stěnami, mohutnou profilovanou vynesenou horní krycí deskou a mohutnou profilovanou patkou. Stěny profilovaného podstavce jsou zdobeny jednoduchými geometrickými rámci. Barokně zprohýbané zkosené vrcholy trojúhelníka jsou členěny pilastrovými nárožními obstávkami. Podstavec je postaven na dvou žulových profilovaných stupních trojbokého půdorysu s projmutými hranami a zkosenými vrcholy.

Series Navigation<< Erb Clam-Gallasů na soklu před Villou Friedland v Lázních LibverdaPomník Nové dějiny v Jáchymově >>
Tagy