weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Antonína Paduánského v Michalových Horách

Uprostřed obce Michalovy Hory, v trávníku u silnice pod budovou bergamtu (bývalý Horní úřad), stojí hodnotná socha sv. Antonína Paduánského.

O soše lze najít info na webu Památkového katalogu:

Velmi kvalitní barokní datovaná plastika. Podstavec hranolový s náznaky volut po stranách, reliéfní výzdobou a datací na podstavci do roku 1736. Plastika v mírně podživotní velikosti, v duchu tradiční ikonografie oděna v mniškém rouchu a s Ježíškem v náručí.

Na 3 kamenných obdélných stupních osazen hranolový podstavec, z boku podepřený volutovými křídly, jejichž plochu pokrývá akant a které mají na obvodu zavěšeny masivní plastické květinové festony. Podstavec ukončuje římsa, nesoucí profilovaný soklík s mírně esovitě prohnutou postavou prostovlasého světce v kontrapostu. Je oděn v řeholní šat s kápí, rochetu a přes ramena má přehozenou štolu. Na levé ruce drží sedícího Ježíška, který se jej přidržuje pod krkem. Na čelní straně podstavce je v mělkém reliéfu provedená postava sv. Floriána, nad ním monogram S.D.S., dole letopočet 1736. Na soklíku pod sochou nápis S. Antonii.

Podle zprávy o činnosti místních turistů byla socha před rokem 2017 restaurována. Restaurátorských prací se v roce 2016 ujala akademická sochařka Martina Marie Niubó. V článku na uvedeném odkazu říká, že „socha je zajímavá i pro zbytky barevných historických úprav, včetně zlacení, které byly nalezeny zejména v záhybech draperie„.

Dle seznamu poskytnutých dotací „Chodová Planá, část obce Michalovy Hory, socha sv. Antonína Paduánského, p.p.č. 913/19 – žádáno 119 200 Kč, poskytnuto a čerpáno 100 000 Kč.

NPÚ informoval o restaurování zde ->

Uměleckohistoricky i památkově hodnotná, byť autorsky dosud neurčená, barokní statue sv. Antonína Paduánského z Michalových Hor (okr. Tachov) pochází dle datace z roku 1736. V roce 2016 prošla památka zodpovědně a příkladně provedeným restaurátorským zásahem, který odstranil příčiny její dlouhodobé degradace a rehabilitoval její vzhled i památkovou hodnotu.

Materiálem sochy je střednězrnný pískovec okrové barevnosti. Statue je osazena na bohatě členěném podstavci s volutovými křídly lemovanými květinovými festony. Jeho čelní stěnu zdobí reliéf zachycující sv. Floriána, s monogramem a datací do roku 1736. Sv. Antonín Paduánský je zpodobněn s malým Ježíškem v náručí.

Stav sochy světce byl před restaurováním havarijní. Socha neprošla obnovou zřejmě od druhé světové války. Současný kvalitní a náročný restaurátorský zásah byl proveden v jarních a letních měsících roku 2016 restaurátorkou ak. soch. Martinou Klouzovou Niubo. Došlo při něm také k doplnění chybějících kovových prvků. V ruce světce se znovu objevil tvarově vhodný atribut lilie a nad hlavami sv. Antonína i Ježíška svatozáře zhotovené na základě analogií. Na povrchu celé statue se dochovaly rozsáhlé zbytky nátěrů z minulosti, které byly podrobeny průzkumu stratigrafie a stabilizovány. Obnova díla byla financována z prostředků vlastníka a za pomoci prostředků získaných z dotace Plzeňského kraje.

A to je vše, co se mi podařilo najít.

Socha svatého Antonína Paduánského s Ježíškem v náručí, stav v říjnu 2015
Detail podstavce s reliéfem sv. Floriána
Sv. Antonín Paduánský s Ježíškem (chybí svatozáře)
Celkový pohled
Celkový pohled
Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v Andělské HořeAlegorie ctností a sv. František Serafínský v Mostě >>
Tagy