weby pro nejsevernější čechy

Reliéfy na budově banky na Masarykově náměstí v Náchodě

Budovu banky na Masarykově náměstí v Náchodě zdobí několik reliéfů – na fasádě přímo na náměstí je to několik polopostav, u vstupu do budovy z Palackého ulice je to pak znak města a jeden velký reliéf.
Budova je kulturní památkou, v popisu zmínky:

Vstup do banky za nárožím z ulice, vpravo figurální sochařská kompozice s alegorickým námětem práce, rodičovství a spoření, vlevo u vstupu plastický znak města Náchoda. 

Na průčelí vikýřů do náměstí alegorické polofigury. Zleva: kovodělník, zemědělská dělnice, tkadlec a obchodník se suknem (na soklu signatura) v nadživotní velikosti, slivenecký mramor.

Památkový katalog jednotlivě:

reliéf symbolizující místní průmysl a rodinný život

Vstup do spořitelny je po pravé straně osazen reliéfem Břetislava Bendy představujícím výjevy ze soudobého života s postavami, které symbolizují jednotlivá odvětví místního průmyslu a oslavují rodinný život.

8. 5. 2013 – Reliéf symbolizující místní průmysl a rodinný život

Vlevo je výše zmíněný plastický znak města, o kterém se Památkový katalog podrobněji nezmiňuje

8. 5. 2013 – Plastický znak města Náchod

Polopostava Řemeslo

Na hlavním (západním) průčelí budovy do náměstí je osazena polopostava ze sliveneckého mramoru vztahující se k pracovní tradici regionu – kovodělník od Josefa Bílka.

8. 5. 2013 – Polopostava Řemeslo

Polopostava Zemědělství

Na hlavním (západním) průčelí do náměstí je osazena polopostava ze sliveneckého mramoru vztahující se k pracovní tradici regionu – žena se snopem obilí od Josefa Bílka.

8. 5. 2013 – Polopostava Zemědělství

Polopostava Průmysl

Na západním (hlavním) průčelí do náměstí je osazena polopostava ze sliveneckého mramoru vztahující se k pracovní tradici regionu – tkadlec od Josefa Bílka.

8. 5. 2013 – Polopostava Průmysl

Polopostava Obchod

Na hlavním průčelí do náměstí je osazena polopostava ze sliveneckého mramoru vztahující se k pracovní tradici regionu – obchodník se suknem od Josefa Bílka.

8. 5. 2013 – Polopostava Obchod
Series Navigation<< Pamětní deska Věnceslava Metelky na budově banky v Palackého ulici v NáchoděReliéfy na domě Cyrila Bartoně v ulici Kamenice v Náchodě >>
Tagy