weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Horním Prysku

U odbočky na místní koupaliště v Horním Prysku na dohled od kostela sv. Petra a Pavla stojí v travnaté ploše socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je to pro region nezvyklá, byť se jedná o jednoho z nejčetnějších světců. Je totiž litinová, navíc vcelku putovní.

Jedná se o kulturní památku, záznam v Památkovém katalogu o soše informuje:

Litinová socha sv. Jana Nepomuckého pochází z poloviny 19. století. Vzhledem k proporcím původního podstavce není vyloučeno, že nahradila starší kamennou sochu. Mezi lety 1974–1987 byla socha přemístěna do muzea v České Lípě, o podstavci se nám však doposud nepodařilo získat žádné bližší informace (v dokumentaci svozových soch českolipského muzea, kterou máme k dispozici, se nám podstavec nepodařil dohledat, avšak není vyloučeno, že se zde nachází). Následně pak přesunuta do Doks na podstavec zničené kamenné sochy téhož světce, kde stála až do roku 2016, kdy se vrátila nazpátek do Horního Prysku.V Doksech došlo ke zhotovení repliky původní sochy.

Socha sv. Jana Nepomuckého byla osazena na mohutný podstavec a stávala ve výklenku ohradní zdi před školou (čp. 161). Od 70. let 20. století do roku 2016 byla přemístěna na vysoký hranolový podstavec do Doks pod kostel (rejstříkové č. podstavce ÚSKP ČR 31264/5-2881 a pod ním byla i vedena v ÚSKP ČR). Od roku 2016 se plastika sv. Jana Nepomuckého nalézá na novém místě v blízkosti původního, na novém nepůvodním podstavci (původní nebyl dohledán), opět v Horním Prysku. Oblíbený typ světce (populární model zřejmě putoval po různých slévárnách litiny) kompaktního dojmu (vzhledem k technice odlévání do pískových forem) představuje světce v obvyklém kanovnickém odění, s biretem na hlavě a křížem s korpusem Krista v náručí. Svatozář s pěticí pozlacených hvězd a kříž s korpusem a nápisovou deskou pochází pravděpodobně z doby restaurátorského zásahu z 80. let 20. století. Postava světce je opatřena závěrečnou matnou černou barvou s příměsí grafitu. Drobná památka je opatřena nízkým dřevěným ohrazením z půlkulatiny.

Zvláštní je, že nikde není k nalezení, proč tady uprostřed pískovců zrovna litina a kde byla socha odlita.

Series Navigation<< Sousoší Kalvárie u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Sloupu v ČecháchSocha svatého Jana Nepomuckého v ulici Na Perštýně v Liberci >>
Tagy