weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jakuba della Marca u kláštera v Hejnicích

V parku areálu kláštera v Hejnicích vede od jeho budovy ke kapli svatého Antonína nízká přerušovaná zídka, na níž je osazeno několik svatých. Uprostřed nad kašnou je to svatý Jakub della Marca.
O sochách nejde nic moc najít, památkový katalog dokonce v původním evidenčním listě uvádí jen „v areálu se nachází sochy sv. Václava, J. Nepomuckého a 2 světců umístěných před kostelem na pilířích„. Přitom je soch pět. O něco dále pak „Sochy osazeny na vysokých hranolovitých podstavcích zakončených širokou profilovanou římsou. Podstavec tvoří nepřímo sloupy vstupních bran po stranách ke kostelu„. O kašně ani slovo. Web města pro jistotu nejmenované světce ani nezmiňuje a přiznává jen Václav a Jana.

A aby zmatků nebylo málo, některé prameny tuto sochu označují za Františka z Assisi.

V městských dokumentech lze objevit soupis, v němž je Jakub místo Františka:

Podrobný soupis lze nalézt v encyklopedii Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Svatý Jakub de Marchia /z Marky/ (1394-1476) byl františkánský kněz a kazatel. Určení sochy tomuto světci těžko plně potvrdit – u jeho nohy sedící holubice, které v souvislosti s ním zmiňována není. Ta ale není udávána ani u svatého Františka z Assisi, mezi celou řadou jeho atributů jsou zmiňováni obecně jen ptáci. A zdá má či nemá socha na rukou stigmata, to nedohlédnu.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého u kláštera v HejnicíchSocha svatého Benedikta u kláštera v Hejnicích >>
Tagy