weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého svatého Jana Nepomuckého na křižovatce lesních cest u Borku

Uprostřed lesa na trase červené turistické značky E10 – Máchova cesta na křižovatce cest nedaleko obce Borek stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou, a to hodně mladou, chráněna je od 22. 11. 2000. Info je však víc než stručné:

Profesionálně provedené sochařské dílo pochází z roku 1726. Propracovaná barokní plastika světce ztvárněného v tradičním ikonografickém pojetí spočívá na bohatě profilovaném podstavci. Drobná památka je důležitou součástí historické podoby prostoru vsi. Socha byla restaurována v roce 1894, tehdy byl ze soklu odstraněn čelní reliéf.

Původní evidenční list památky je podstatně sdílnější:

Sochutvoří vlastní socha světce a hranolový sokl.

Socha sv. Jana Nepomuckého je vysoká 200 cm, stojí na základové desce (plintu) v mírném kontrapostu pravé nohy. Světec je oděn do kleriky, rochety a svrchního pláštíku. Oděv je členěn vertikálně vedenými záhyby. Hlavu má skloněnou a natočenou k pravému rameni. Tvář rámují podlouhlé vlnité vlasy a plnovous. Krucifix spočívá na pravé ruce. Levá ruka svírala pravděpodobně palmovou ratolest, dnes je však uražena do půlky dlaně. Plintus přímo navazuje na hranolový sokl s profilovanou hlavní římsou.

Dvoustupňový hranolový podstavec je vysoký 270 cm a byl v minulosti zdoben na všech stranách vpadlými poli vykrojenými rohy s reliéfy. Na pravé straně sv. Jáchym, na zadní straně Panna Marie, vlevo sv. Anna. Čelní reliéf byl roku 1894 odsekán a nahrazen nápisem: RENOWIRT DURCH WOHLTHÄTER 1894. Na levé straně podstavce je patrná signatura autora – RAWISCH. Dobu vzniku dokládá na zadní straně podstavce datace 1726.

Socha je umístěna na dlažebném stupni z pískovcových desek vysokých 21 cm. Není vyloučeno, že k soše vedly kamenné sochy, které se dnes nacházejí pod lesní zeminou.

Series Navigation<< Socha svatého Valentina v OsekuPomník saského prince Josefa de Saxe u kostela svatých Petra a Pavla v Oseku >>
Tagy