weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Nalezení sv. Kříže v Dubé

V parčíku u kostela Nalezení sv. Kříže v Dubé stojí na nepůvodním místě na trávníku mezi pěšinami socha sv. Jana Nepomuckého.

Další z mnoha soch, které jsou na mapy.cz zaneseny jen orientačně. V parčíku pouhá značka křížku bez vysvětlení. Obecní web jen konstatuje existenci sochy.

Na webu hrady.cz se uvádí, že „socha původně stávala u fary, nyní stojí v parčíku u kostela. Po krádeži soch sv. Ludmily a sv. Václava stávajících v parčíku je socha sv. Jana Nepomuckého jedinou barokní památkou u kostela a v jeho okolí„.

Tudíž je třeba obrátit se na Památkový katalog, byť ten má zásadní chybu v určení kostela – tvrdí, že jde o kostel sv. Václava! Takže v citovaném textu raději vynechám:

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého datovaná rokem 1740 se nalézá na nepůvodním umístění v parčíku nedaleko kostela  v Dubé. Podstavec sochy zdobí dva reliéfy světců – sv. Václava a sv. Františka Serafinského.

Hranolový profilovaný podstavec spočívá na betonovém fundamentu. Spodní část podstavce je dekorována nárožními volutami, jejichž dekorativní tvary přecházejí i do středové spodní části. Kompozičně zajímavý a architektonicky gradovaný podstavec odkazuje na účast kvalitního tvůrce.

Čelní stěna podstavce utvářená plastickým páskovým orámováním nese nápis pojednávající o vzniku a opravě statue: “ERRICHTET//1740//RENOVIRT //1880” (je zajímavé, že na historických snímcích je místo letopočtu 1880 uveden letopočet 1924!). Číslice letopočtu 1740 nesou na sobě stopy zlacení.

Levá boční stěna podstavce obsahuje reliéf sv. Václava v plastickém orámování páskou. Světec je zde znázorněn ve svém tradičním odění a ikonografickém typu. Stojící světec v knížecím oděvu v levici drží praporec a pravicí se opírá o štít svým tvarem pozdně barokní kartuše. Lem knížecí čapky, žerď praporce a štít nesou dosud zbytky zlacení.

Protější reliéf na pravé stěně podstavce představuje sv. Františka Serafinského. Ten je zde zobrazen jako sedící bezvousý světec v řádovém rouchu, s tonzurou, s rukama v gestu zbožnosti na prsou. V jeho klíně spočívá lebka, před ním se nalézá otevřená kniha a stolní kříž. U světcových nohou lze spatřit proutěný košík. Svatozář světce, kříž a košík dosud nesou zbytky zlacení.

Na podstavci zakončeném bohatě profilovanou římsou zdůrazněnou ve středech stěn vzdutím se nachází socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním kanovnickém oděvu. Prostovlasý světec si na hrudi pravicí přidržuje kříž s Kristovým korpusem a levicí poukazuje na reliéf, který k němu u levé nohy pozvedává drobný andílek. Reliéf představuje zobrazení Staroboleslavského paládia (Madona s Ježíškem v náručí), kterého byl světec dle legend velikým ctitelem a k němuž údajně putoval. Nad světcovou hlavou se nachází neobvykle masivní měděná svatozář s pěticí hvězd pocházející z doby restaurátorského zásahu v roce 1976. Na soše světce jsou dosud patrné zbytky zlacení (1976) a to v partiích štoly, lemu rochety a v ploše reliéfu Staroboleslavského paládia.

Series Navigation<< Socha Piety u kostela sv. Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie v DoksechSocha Panny Marie Immaculaty (Brdo u Staré Paky) >>
Tagy