weby pro nejsevernější čechy

Plastika v Pietním parku v Litvínově

Na ploše bývalého hřbitova v Litvínově u Žižkovy ulice je dnes Pietní park plný sochařské výzdoby současných sochařů, která vznikla v rámci sochařských sympozií proběhlých v letech 2004 a 2006. Ve východní části parku stojí bezejmenná plastika.

Bohužel dohledat nějaké konkrétní podrobnosti o té které plastice není nejjednodušší. Autorem tohoto díla je Jörg Seifert a plastika vznikla na sochařském sympoziu 2006.

O sympoziu zde ->

Jörg Seifert pracoval s kamenem, který měl trojúhelníkový půdorys. Vytvořil jakýsi fragment gotického pilíře, ve kterém se dochovaly části konzol s figurální tématikou. Jistá fantastičnost námětu tuto interpretaci dovoluje. Srovnání s gotickým tvaroslovím je snad na místě, neboť Jörg Seifert pracuje a žije v Annabergu, kde pozdní gotika zanechala výraznou stopu.


Series Navigation<< Plastika v Pietním parku v LitvínověPlastika No comment2 v Pietním parku v Litvínově >>
Tagy