weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého naproti domu 219 ve Starých Křečanech

V jedné z vedlejších ulic ve Starých Křečanech na trávníku naproti domu čp. 219 stojí socha sv. Jana Nepomuckého před hradbou živých keřů.Na rozdíl od sochy nedaleko u hlavní silnice v tomto případě nejde o kulturní památku, tudíž není k dispozici její odborný popis.

Základnu tvoří silná čtvercová deska, přitesaná do tvaru dvojschodu, před níž je v zemi zapuštěný placák, sloužící zřejmě jako klekátko. Na desce stojí hranolový odstupňovaný sokl, který má zrcadla s ujmutými rohy jen na bocích. Na přední hraně římsy, oddělující sokl od podstavce sochy, je hlava andělíčka, doplněná křidélky. Štíhlá socha světce v obvyklém kanovnickém rouchu drží v levé ruce před tělem biret, v pravé zdvižené ruce kovový kříž. Levá noha mírně předkročena a ohnuta v koleni. Nad hlavou má sv. Jan zlacenou svatozář s pěti hvězdami. Modelace oblečení je i přes mírné poškození perfektní, tvář (dnes už silně poškozenou) bych ale označil jen za dobrou.

V knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku Nataši Brejchové-Steinové (Okresní muzeum Děčín 2001) bych k této soše vztáhl poznámku na straně 76:

Kamenný farník se „ubytoval“ při cestě roku 1798. Neměl žádný nápis, pouze byl krásně štafírován a měl zlacený krucifix.

Socha je středně zanedbaná. Podstavec porostlý mechy a lišejníky, povrchová vrstva se místy drolí i na samotné soše, o poškození tváře už byla řeč.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého na můstku v Klášterci nad OhříSocha sv. Jana Nepomuckého poblíž domu 714 ve Starých Křečanech >>
Tagy