weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Masarykova kulturního domu v Mělníku

U vstupu do Mělnického kulturního centra – Masarykova kulturního domu je umístěna pamětní deska.

Objekt je kulturní památkou, v Památkovém katalogu se lze dočíst:

Masarykův kulturní dům stojí v JV předměstí, v prostoru mezi ulicemi Kpt. Jaroše a Krombholcovou, hlavní vstup je orientován na osu ulice 28. října. Jednopatrová stavba funkcionalistického slohu, rámcově obdélného půdorysu, který člení ploché pravoúhlé rizality, s podélnou osou ve směru S-J je založena v mírném svahu.

Byl postaven v roce 1936 podle návrhu architektů Josefa Šírce ml. Bedřicha Zemana a ing dr. Jana B. Zeleného. Při hlavním vstupu je osazena pamětní deska, na které jsou uvedené základní informace o stavbě.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis na desce:

Z UŠLECHTILÉ OBĚTAVOSTI OBČANŮ,
ZE VZÁCNÉ ŠTĚDROSTI MĚSTA MĚLNÍKA
A MĚLNICKÉ SPOŘITELNY,
LÁSKOU A NEÚNAVNOU PRACÍ
HORLIVÝCH NADŠENCŮ,
STVOŘENO TOTO KRÁSNÉ DÍLO,
JEŽ PODLE NÁVRHŮ
ING. ARCHITEKTŮ JOSEFA ŠIRCE,
BEDŘICHA ZEMANA,
DR. ING. JANA B. ZELENÉHO,
PROVEDL V ROCE 1936 STAVITEL VÁCLAV NOVÝ
NA VĚČNOU PAMĚŤ PRESIDENTA OSVOBODITELE,
K POCTĚ OBĚTÍ VELKÉ VÁLKY
A PRO KULTURNÍ POKROK MĚLNICKA.

Series Navigation<< Socha T. G. Masaryka v Masarykově kulturním domě v MělníkuPamětní kámen v Tykalových sadech v Mělníku >>
Tagy