weby pro nejsevernější čechy

Pomník Karla IV. na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu v Praze

Poblíž Staroměstské mostecké věže Karlova mostu na Křižovnickém náměstí v Praze stojí monumentální pomník Karla IV.

Wiki a další zdroje:

Pomník Karla IV. v Praze na Křižovnickém náměstí je novogotický pomník postavený Jacobem Danielem Burgschmietem podle návrhu Ernsta Julia Hähnela z roku 1844. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Návrh na zhotovení pomníku pochází z 30. let 19. století. Vzniklo několik návrhů včetně jezdecké sochy doplněné alegorickými postavami fakult univerzity. Uvažovalo se o umístění na Koňském a Dobytčím trhu. V roce 1842 byla ustavena porota ze členů akademického senátu a profesorů a ta zadala práci drážďanskému sochaři Hähnelovi. Slavností odhalení v místech odstraněné vojenské strážnice bylo plánováno na rok 1848 k 500. výročí založení Univerzity Karlovy, bylo ale odloženo kvůli revoluci a pomník, pro jistotu ukrytý nějaký čas v bednění, byl odhalen až 31. ledna 1851.

Na vrcholu pomníku stojí čtyřmetrová socha panovníka opírající se o meč se zakládací listinou pražské univerzity v ruce. Pod ním je nápis „Karolo Quarto Auctori Suo Literarum Universitas / Festo saeculari quinto 1848“. Na podstavci pomníku jsou alegorické sochy všech čtyř tehdejších fakult Univerzity Karlovy – teologické, lékařské, právnické a filosofické. V rozích podstavce jsou menší sochy významných osobností působících u dvora Karla IV.: stavitel Matyáš z Arrasu, arcibiskupové Arnošt z Pardubic a Jan Očko z Vlašimi a (pravděpodobně) nejvyšší komorník Beneš z Vartemberka.

Ohledně identity postavy v severovýchodním rohu podstavce nepanuje shoda. Zatímco Taťána Petrasová v Uměleckých památkách Prahy uvádí nejvyššího komořího Beneše z Vartemberka, článek Eduarda Burgeta Hlavní hrdina neuskutečněných oslav mluví o proboštu Vilému Zajíci z Házmburka (vzhled postavy ale neodpovídá duchovní osobě; jako pravděpodobnější se jeví Zbyněk Zajíc z Hazmburka, velitel českého vojska v Itálii a věrný druh Karla IV., jehož Burget také alternativně uvádí.) Starší článek Karla Stehlíka Dějiny pomníků pražských mluví o Benešovi z Kolovrat. V jiných zdrojích lze narazit i na jméno kanovníka Beneše Krabice z Veitmile; opět lze ale namítnout, že dotyčná postava vzhledem neodpovídá kanovníkovi.

Památkový katalog:

Novogotický pomník Karla IV. vznikl podle návrhu drážďanského sochaře Ernsta Julia Hähnela z r. 1844. Zrealizoval jej Daniel Jakob Burgschmiedt v l. 1846-48. Pomník byl postaven k 500. výročí založení Univerzity Karlovy.

Pomník tvoří vysoký sokl s baldachýny, v jehož stěnách jsou vyhloubeny niky pro sedící alegorické zpodobnění čtyr fakult pražské univerzity: teologickou, lékařskou, právnickou a filosofickou. Na zkosených nárožích stojí vyzdviženy na konsolách drobné sošky významných osobností pusobících v okruhu Karlova dvora: (počínajíc vpravo od teologie) první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic, nejvyšší komoří Beneš z Vartemberka, první stavitel pražské katedrály Matyáš z Arrasu, arcibiskup pražský Jan Ocko z Vlašimi. Na horní části, s nápisem: „Karlo Quarto. Literarum universitas / Festo saeculari quinto 1848“, stojí socha zakladatele pražské univerzity se Zlatou bulou v ruce.

Původní evidenční list památky:

Pomník je ulit ze železa z r. 1848 podle modelu drážďanského sochaře Arnošta Hähnela v dílně Burgshmidta v Norimberku. Podstavec pomníku je zdoben alegorickými postavami čtyř universitních fakult. Nad těmito /sedícími/ postavami stojí ve výklencích čtyři postavy představující současníky Karla IV. /Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimě, Beneš z Kolovrat, Matěj z Arrasu/. Postava Karla IV.je v nadživotní velikosti.

Katalog Umění pro město:

Bronzový pomník Karla IV., stojící na prostranství upraveném na předmostí Karlova mostu po zboření staršího viničního domku (1847) a zakrytí ramene Vltavy (1848), realizoval v letech 1846–1848 Daniel Burgschmiedt, kovolijec z Norimberku, podle návrhu německého akademického sochaře Ernsta Julia Hähnela (1844). Odhalení sousoší, dokončeného již roku 1848, proběhlo vzhledem k revolučním nepokojům až na počátku roku 1851. Postavu Karla IV., stojícího na vysokém neogotickém podstavci, doprovází trůnící personifikace čtveřice fakult pražské univerzity, na nárožních konzolách doplněná postavami významných Karlových současníků, Arnošta z Pardubic, Beneše z Vartemberka, Matyáše z Arrasu a Jana Očka z Vlašimi.

Autor: Arnošt Hähnel 
Materiál: bronz; kámen; litina
Technika: lití; sekání
Datace vzniku: 1848

No a já mám tuhle sochu od dětství spojenu s „pohledovým šibalstvím“. Kdo moc čte, moc se dozví, takže jsem v jedné knize narazil na zmínku, že znalí se baví pohledem od východu, od kostela svatého Františka Serafínského – tehdy totiž Karel IV. drží něco zcela jiného, než popisovanou listinu – ostatně, prohlédněte si první fotku:

Series Navigation<< Pomník Bedřicha Smetany na Novotného lávce v PrazeHradní studánka v Městském parku v Hrádku nad Nisou >>
Tagy