weby pro nejsevernější čechy

Pomník Karla Hiekeho v parku u Městské knihovny v Krásné Lípě

V uličce, spojující Pražskou ulici s parkovištěm za Městskou knihovnou v Krásné Lípě, byl odhalen v červenci 2022 pomník Karla Hiekeho.

Město Krásná Lípa informovalo na FB:

Slavnostní odhalení busty Karla Hieka v sadech u radnice, které nesou jeho jméno, proběhlo dnes odpoledne. 29. července by se Ing. Karel Hieke dožil 92 let. Autor koncepce krásnolipské městské, zeleně, řady prováděcích projektů, autor desítek odborných publikací, čestný občan města, žil dlouhá léta v Kyjově. Autorem busty je krásnolipský restaurátor a sochař pan Miloš Kubišta.

V travnaté ploše je vydlážděna žulovými kostkami plocha ve tvaru lipového květu, v jejím středu stojí pilíř s oddělenou vrchní částí. Na bocích monolitu nápis Sady Karla Hiekeho. Na vrchní kostce, jejíž horní plochu tvoří mírný jehlan, je umístěna busta tohoto významného dendrologa a zahradníka. Na přední straně je pak tabulka s nápisem:

Ing. Karel Hieke / (29. července 1930 Jihlava – 9. května 2011 Krásná Lípa) / přední český dendrolog a zahradník, / autor desítek publikací o zahradnictví / a dendrologii

Busta je sice nová, ale jak je vidět na starších Panoramatech, sloupek tu stával už dřív, původně snad jen jako mezník sadů:

Rok 2018
Rok 2021

Series NavigationPomník biskupa Augusta Bartloměje Hilleho u kostela svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově >>
Tagy