weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u zámku v Zákupech

U přístupové cesty k zámku v Zákupech z ulice Borská stojí ve svahu nad kamennou zídkou socha sv. Jana Nepomuckého.Socha byla patrně vytvořena na konci 17. stol. (1670-1690), kdy byla majitelem zámku Juliem Františkem knížetem Sasko-Lauenburským provedena barokní přestavba objektu. Jak praví další zdrojeneví se o ní vlastně vůbec nic.

Je však nanejvýš pravděpodobné, že socha našeho „barokního“ světce pochází z poslední čtvrtiny 17. století. Ti odvážnější její vznik zkoušejí upřesnit rokem 1683 a přidávají i možného tvůrce – dílnu sochaře a stavitele Jeremiáše Süssnera. Jisté je však jen to, že mezi naše chráněné památky byla tato socha zařazena hned v květnu roku 1958, ovšem pouze jako součást zámeckého areálu.

Popisu sochy je alespoň věnován jeden z původních evidenčních listů:

Hranolový sokl ve spodní části rozšířen, uzavřený stupňovitou římsou s půlkruhovým vyhnutím. Ve střední části každé stěny nárožní výstupky. Na čelní straně v plastickém poli německý nápis, zpola zřetelný. V nároží festonové střapce. Na podstavci na svislém soklu vztyčena socha světce v životní velikosti, v kontrapostu pravé nohy. V náručí v levé ruce kříž (část uražena). Pravá ruka uražená. Oděv tradiční, draperie splývavá, členěná mělkými záhyby.

Socha musela projít restaurátorským zásahem, protože po popisovaných poškozeních už není ani stopy. Světec má dokonce kovovou svatozář, o níž v popisu není ani slovo. Nápis je ovšem stále stejně nečitelný.

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v Zákupech je kvalitní sochařskou prací, která známého strážce zpovědního tajemství zobrazuje v tradičním kanovnickém oděvu (rocheta, štola, pláštík, biret na hlavě), s krucifixem v obou rukou a se svatozáří s pěti hvězdami kolem hlavy. Ta ovšem už tak tradičně nepůsobí.

S poslední větou nutno souhlasit – hlava a tvář světce působí velmi netradičně, až snad nesvětecky. Jako kdyby šlo o podobiznu konkrétního zasmušilého muže…

Series Navigation<< Pomník lesnického školství v Zákupech u Kamenického potokaSocha sv. Fabiána před kaplí sv. Anny u kamenného mostu v Zákupech >>
Tagy