weby pro nejsevernější čechy

Menhir v Husově ulici v Mělníku

Takřka na konci Husovy ulice v Mělníku, na travnaté ploše malého parčíku před terasami s výhledem na Labe, stojí menhir.

Lépe asi řečeno to, co z něho zbylo – starší fotografie ukazují zcela jinou podobu tohoto kamenného monolitu.

Foto z webu Drobné památky z roku 2019

Až se nabízí otázka, zda jde o stejný kámen (z jakéhokoli důvodu poničený), nebo o nový.

Turistické informační centrum Mělník uvádí poněkud mystické info:

V řešení parku se uplatňuje princip trojice v čase. Trojice jako jeden ze základních symbolů (křesťanství – např. sv. Trojice, pohanství – např. triskel) je zde reprezentována sochou Karla IV. – opracovaný kámen, stromem – dynamicky se měnící prvek v čase ročních dob a let, neopracovaným kamenem – motiv toho co bylo před sochou a co zůstane po soše v rámci času. Všechny tři prvky jsou umístěny v jedné linii. Běh čas tady lze vnímat i díky zániku původních stájí, původně uzavřený prostor, dnes park…

Stejný text lze nalézt ve zprávě o revitalizaciKe 30.5.2010 by měly být s konečnou platností dokončeny všechny stavební práce související s probíhající revitalizací historického centra města Mělník.

Žádná jiná zmínka není k nalezení. Takže kdo jak proč a co se s menhirem kdy stalo zůstává záhadou.

Series Navigation<< Socha Karla IV. v parku na křižovatce ulic Husova, Na Aušperku a Na Vyhlídce v MělníkuPamětní deska Vinařsko-ovocnářské školy na domě čp. 32/5 v Husově ulici v Mělníku >>
Tagy