weby pro nejsevernější čechy

Pomník zaniklých obcí Chomutovska

U silnice 13/E442 z Klášterce nad Ohří do Ostrova je u obce Perštejn před areálem místního hřbitova je umístěn rozsáhlý pomník zaniklých obcí Chomutovska.

Kdokoli tudy projíždí, nemůže si „menhirového pole“ nevšimnout, i když nedokážu odhadnout, kolik procent ví či alespoň tuší, co toto místo připomíná. Mluvím z vlastní zkušenosti – dlouho jsem jezdil kolem, než jsem tu dokázal zastavit, pročíst si infotabule a projít se mezi kameny, připomínajícími mnoho zaniklých sídel…

Český rozhlas:

Pojem zaniklé obce znají v severních Čechách všude. Města a vesnice tam mizely jednak po odsunu německého obyvatelstva po válce, jednak kvůli těžbě uhlí nebo kvůli stavbě vodních nádrží. V Perštejně v Ústeckém kraji vybudovali památník, který 107 zaniklých obcí z Chomutovska připomíná.

U vjezdu do Perštejna upoutá pozornost kamenný kříž připomínající tvarem keltské stély. Je vysoký téměř čtyři metry a na štíhlém sloupku nese kříž ve slunečním kole o průměru jednoho metru. Není kopií křížů, stojících na hřbitovech zejména v Británii a Irsku. Je zvětšenou replikou kříže smírčího typu, který stával u zaniklé vsi Vrchnice na Chomutovsku. Při likvidaci této vsi v roce 1972 byl pro rozšiřující se uhelný lom Nástup přemístěn na severní stranu kostela ve Strupčicích, kde tento kříž, často mylně nazývaný „celním kolem“, stojí dosud.

Symboliku kříže, který stával v jedné z mnoha již neexistujících obcí, zvolil spolek Zaniklé obce a města chomutovského regionu pro pietní park věnovaný zmizelým sídlům, jejich obyvatelům i krajině s nimi svázané.

Cesta ke kříži začíná v kamenné bráně. Po levé straně ji lemují nově vysazené stromy. „Jsou to okrasné jabloně, které jsme mohli vysadit díky sponzorskému daru,“ říká Jiří Linz, který se stará o provoz perštejnského kostela i o zdejší památník. Kostel svatého Vendelína v Perštejně funguje i jako muzeum zaniklých obcí. Na informačních panelech si tam prohlédnete staré pohlednice a seznámíte se s osudem lidských sídel, která žijí už jen ve vzpomínkách pamětníků.

V perštejnském památníku je vzpomínání symbolické. Kolem velkého kříže měří neúprosně plynoucí čas jakési sluneční hodiny. „Jsou postaveny z patníků. Ty stávaly u cest mezi obcemi, které už nejsou,“ vysvětluje Jiří Linz.

Sto sedm obcí na Chomutovsku zmizelo buď po poválečném odsunu německého obyvatelstva, nebo zaplatilo za nerostné bohatství pod zemí. „Například Doupov zanikl kvůli cvičnému vojenskému prostoru. Přísečnici zalila voda stejnojmenné přehrady,“ vypočítává Jiří Linz. Zkrátka politika, uhlí a voda. To jsou důvody, proč dnes místo sto sedmi vesnic leží pod Krušnými horami v areálu pernštejnského památníku jen sto sedm velkých balvanů.

Chomutovský Deník:

Jako mystické místo vypadá areál památníku zaniklých obcí v Perštejně. Věnovaný je 107 vesnicím a městům na Chomutovsku, které zmizely po druhé světové válce kvůli odsunu německého obyvatelstva, těžbě uhlí, stavbě vodních nádrží nebo vojenskému prostoru.

Turistika:

Z dálky upoutá pozornost 4 metry vysoký kamenný kříž ve tvaru keltské stély. Je to replika smírčího kříže, který stával u zaniklé vesničky Vrchnice na Chomutovsku, která musela ustoupit těžbě uhlí dolu Nástup. Smírčí kříž byl v roce 1972 přemístěn ke kostelu ve Strupčicích. Kolem kříže jsou v kruhu usazeny kameny, které znázorňují jednotlivé zaniklé obce. Pietní park je věnovaný zaniklým městům Přísečnice a Doupov a dalším 107 obcím, které zanikly z důvodu těžby hnědého uhlí, při budování vodních nádrží a odkališť, založením výcvikového vojenského prostoru Hradiště v Doupovských horách a vysídlením německého obyvatelstva po II. světové válce.

Series Navigation<< Pomník Johanna Wolfganga Goethe na hradě KrupkaSocha svatého Floriána za domem čp. 627 v České Kamenici >>
Tagy