weby pro nejsevernější čechy

Reliéf k založení Hejnic na opěrné zdi u hlavní křižovatky v Lázních Libverda

Na opěrné zdi u křižovatky poblíž kolonády v Lázních Libverda je několik artefaktů – druhý zleva je reliéf s průčelím kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

Na zdi z kamenných kvádrů (žula?) vystupující plocha z odlišného materiálu, ve středu umístěna kovová plastika, provedení shodné jako vedlejší symbol CHKO Jizerské hory. Kolem průčelí kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích je nápis Město Hejnice založeno 1121. Proč zrovna tady v Libverdě neumím najít.

Ve specializované databázi sochařských děl je reliéf zahrnut do skupiny:

Plastiky se znaky města Hejnice, Lázně Libverda a logem Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor jsou umístěny na zdi u autobusové zastávky v centru Lázní Libverda, naproti Obecnímu úřadu.

Autoři díla:
Jiří Gdovín (*1950) – hlavní autor
Lubomír Němeček (*1958) – další autor
Investor: MěNV Hejnice
Realizace: 1987

Výška znaku Hejnic a CHKO Jizerské hory je cca 70 cm, výška znaku Lázní Libverda cca 200 cm.

Materiál – slitiny železa a neželezné kovy, měď a slitiny, bronz, železo a slitiny, litina

Series Navigation<< Symbol lázní na opěrné zdi u hlavní křižovatky v Lázních LibverdaSymbol CHKO Jizerské hory na opěrné zdi u hlavní křižovatky v Lázních Libverda >>
Tagy