weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Košticích

Na návsi poblíž kostela svatého Antonína Paduánského v Košticích stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Stručné info na obecním webu:

Socha sv. Jana Nepomuckého v Košticích – barokní socha z r. 1729. Sochu nechali postavit Antonín a Terezie Hittigovi z čp. 1., stojí na koštické dolní návsi. Na podstavci hranolový sokl s volutami na bocích. Vpředu lev se sekyrou, pod ním nápis. Z druhé strany reliéf s klečící postavou, nad ní kalich a hostie. Na stupni nad vzedmutou římsou stojí Jan, mírně prohnutý, šat rozevlátý. K rekonstrukci sochy došlo v roce 2009 za finanční spoluúčasti MK ČR a MMR ČR.

Socha je kulturní památkou:

Barokní socha z r. 1729. Na podstavci hranolový sokl s volutami na bocích. Vpředu lev se sekyrou, pod ním nápis. Z druhé strany reliéf s klečící postavou, nad ní kalich a hostie. Na stupni nad vzedmutou římsou stojí Jan, mírně prohnutý, šat rozevlátý.

Na čtvercovém hranolovém podstavci, jedenkrát odstupněném umístěn hranolový sokl, po stranách s volutami. Frontální průčelí soklu profilované obdélným zrcadlem v nárožích s pravoúhlými ústupky s vloženým konvexním vybráním. V horní části pole reliéf vzepjatého lva stojícího na ratolesti, který drží v tlapách širočinu, jeho pozadí provedeno v červené úpravě. Pod reliéfem nápis ve fraktuře: In Jahre Christi 1729 / Zu grossen EhreGottess / hranaté dvakrát, spodní část nápisového pole destruována text nečitelný. V poli protilehlého průčelí mělký reliéf s vyobrazením klečící postavy s rukama zkříženýma na hrudi, chybí hlava figury. Nad ní kalich s hostií s paprsčitou gloriolou a oblaková kupa s dvojicí andílčích hlav. Postranní plochy soklu mají v horní části voluty s akantovým dekorem a čabrakou. Soklová římsa profilovaná, na frontální ve střední části zalomená – vzedmutá, na soklu spočívá stupeň profilovaný oblounem a výžlabkem, na frontální straně oválná kartuše lemovaná akanty, v ní nápis v kapitále: S: / IOANNES / NEPOMV / CENE / ORAPRO / NOBIS. Na vrcholu architektury plastika sv. Jana Nepomuckého, v tradičním ikonografickém provedení stojícího muže v kněžském úboru s biretou. Figura mírně esovitě prohnutá, levá dolní končetina mírně předstupující, v levé ruce krucifix podpíraný andílčí hlavou, v pravé ruce ratolest mučedníka. Šat bohatě řasený, s provedenými detaily struktury látky, dynamicky rozevlátý.

Series Navigation<< Socha Socha Život – Letnice u lávky na břehu Ohře v KošticíchPamátník neznámého účelu na hřbitově v Košticích >>
Tagy