weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého za obecním úřadem ve Mšeném-lázních

Na trávníku za budovou obecního úřadu Mšené-lázně mezi ulicemi Prosek a Na Pankráci stojí socha svatého Jana Nepomuckého.
Socha je kulturní památkou:

Kvalitní barokní pískovcová socha je datovaná na soklu do roku 1772. Světec má nakročenou pravou nohu. Na jeho kanovnickém oděvu je výrazné rozevlátí rochety na přední straně. Oběma rukama drží velký krucifix, opřený o levé rameno a hledí na něj.

Dle Původního evidenčního listu památky nestojí na původním místě, popis z roku 1967 ji situuje před zámek. K přesunu došlo při restaurování sochy v roce 1999 (restaurátor Radomil Šulc).

Socha stojí na kamenném soklu, na kterém jsou záznamy o opravě a letopočet 1772. Světec je protáhlé postavy s drobnou hlavou shlížející na krucifix, který drží pravou rukou a opírá si ho o levé rameno. Pravá noha je uvolněna, rýsuje se pod konží členěnou hlubokými záhyby. Tradiční oděv nese zbytky polychromie. Socha je pískovcová, 170 cm vysoká (bez soklu).Kámen zvětralý, polychromie smyta, místy otlučené.

Letopočty oprav 1887, 1907, 1927. V památkovém katalogu je evidováno další restaurování roku 1987 (Milada Kodadová, Jan Staněk). Těžko hádat, zda byl původně na čelní straně v zrcadle nějaký nápis a zmizel pod těmito záznamy. Svatý Jan má obvyklou svatozář s pěti hvězdami a poněkud neobvykle ztvárněnou palmovou ratolest. Na první pohled není patrná – stonek svírá v levé ruce, podpírající kříž, který je na ratolest položen a zakrývá ji – je částečně patrná u levého ramene, pod místem křížení trámů kříže.

Series Navigation<< Socha v lázeňském parku před pavilonem Říp ve Mšeném-lázníchPamětní kámen před obecním úřadem Mšené-lázně >>
Tagy